Bộ Tư Lệnh - Cảnh Sát Cơ Động
Edit logo
Photo by VanTaiNguyn

Bộ Tư Lệnh - Cảnh Sát Cơ Động

Team data

Edit
Country
Vietnam
Town
Ha Noi
Founded
2011
Views
103
Added by
Nguyen Huy

Social profiles

Edit

Historical names

Edit

2023/24

Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

2022/23

Men Vietnam League A2 2022/23
5
Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

0