Edit logo
Photo added by przemek16

BKS Visła Bydgoszcz

Wallpaper added by Kondes

Team data

Edit
Ranking 241
Country Poland
Town Bydgoszcz
Founded 1949
Views 13796
Added by Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

  • Chemik Bydgoszcz
  • Chemik Bydgoszcz
  • Delecta Bydgoszcz
  • Transfer Bydgoszcz
  • Łuczniczka Bydgoszcz

Best players in club history

2020/21

Nothing found

2019/20

Setter
182
1979
Setter
195
1979
Setter
190
1997
Opposite
197
1994
Opposite
197
2000
Opposite
198
1995
Outside Hitter
192
1993
Outside Hitter
203
1993
Outside Hitter
193
1992
Outside Hitter
208
1996
Middle-blocker
197
1993
Middle-blocker
198
1997
Middle-blocker
199
1987
Middle-blocker
Middle-blocker
202
1991
Libero
185
1999
Libero
188
1991

2018/19

Setter
191
1998
Setter
196
1993
Setter
185
1983
Opposite
197
1994
Opposite
203
1999
Outside Hitter
201
1996
Outside Hitter
190
1996
Outside Hitter
190
1997
Outside Hitter
193
1983
Outside Hitter
208
1996
Middle-blocker
204
1989
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
202
1996
Middle-blocker
201
1988
Libero
180
1994

2017/18

Setter
197
1989
Setter
198
1995
Setter
196
1993
Opposite
197
1994
Outside Hitter
196
1993
Outside Hitter
194
1992
Outside Hitter
190
1997
Outside Hitter
203
1986
Outside Hitter
208
1996
Outside Hitter
200
1987
Middle-blocker
199
1989
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
202
1996
Middle-blocker
201
1988
Middle-blocker
205
1977
Libero
180
1994
Libero
178
1998

2016/17

Setter
193
1991
Setter
196
1993
Opposite
197
1994
Opposite
202
1985
Outside Hitter
198
1987
Outside Hitter
194
1992
Outside Hitter
190
1997
Outside Hitter
201
1993
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
199
1989
Middle-blocker
205
1977
Libero
180
1996

2015/16

Setter
191
1997
Setter
198
1989
Setter
198
1994
Opposite
207
1990
Opposite
197
1987
Outside Hitter
196
1977
Outside Hitter
190
1996
Outside Hitter
197
1990
Outside Hitter
194
1991
Outside Hitter
195
1993
Middle-blocker
206
1986
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
205
1977
Libero
182
1988
Libero
190
1983
Libero
188
1991

2014/15

Setter
191
1997
Setter
198
1994
Setter
183
1983
Setter
196
1993
Opposite
197
1987
Outside Hitter
197
1988
Outside Hitter
196
1977
Outside Hitter
205
1987
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
193
1989
Outside Hitter
195
1993
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
205
1977
Libero
182
1997
Libero
188
1991

2013/14

Setter
187
1995
Setter
191
1997
Setter
196
1981
Setter
183
1983
Setter
196
1993
Opposite
198
1987
Opposite
197
1994
Opposite
196
1989
Outside Hitter
205
1988
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
194
1983
Outside Hitter
196
1983
Outside Hitter
195
1993
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
200
1986
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
205
1977
Libero
182
1997
Libero
188
1991

2012/13

Setter
182
1979
Setter
190
1996
Setter
196
1993
Setter
195
1979
Opposite
197
1994
Opposite
198
1989
Opposite
196
1990
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
194
1983
Outside Hitter
200
1976
Middle-blocker
205
1988
Middle-blocker
203
1993
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
205
1977
Libero
183
1984
Libero
188
1991

2011/12

Setter
182
1979
Setter
190
1996
Setter
196
1993
Setter
195
1979
Opposite
197
1994
Opposite
198
1989
Opposite
196
1990
Outside Hitter
193
1984
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
194
1983
Outside Hitter
200
1976
Outside Hitter
191
1980
Middle-blocker
205
1988
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
201
1992
Middle-blocker
205
1977
Libero
183
1984
Libero
188
1991

2010/11

Setter
182
1979
Setter
190
1996
Setter
195
1979
Opposite
198
1989
Opposite
202
1978
Opposite
196
1990
Outside Hitter
193
1984
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
195
1982
Outside Hitter
200
1979
Outside Hitter
195
1989
Middle-blocker
205
1988
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
205
1977
Libero
180
1983
Libero
186
1989
Libero
188
1991
Universal
194
1978

2009/10

Setter
190
1996
Setter
183
1983
Setter
195
1979
Opposite
198
1989
Opposite
202
1978
Opposite
196
1990
Outside Hitter
195
1990
Outside Hitter
195
1982
Outside Hitter
206
1977
Outside Hitter
200
1979
Outside Hitter
195
1989
Outside Hitter
194
1989
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
205
1977
Libero
183
1984
Libero
190
1975
Libero
186
1989
Universal
194
1978

2008/09

Setter
195
1979
Setter
196
1987
Opposite
198
1989
Opposite
202
1974
Opposite
196
1990
Outside Hitter
195
1982
Outside Hitter
200
1979
Outside Hitter
195
1989
Middle-blocker
197
1983
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
215
1975
Middle-blocker
200
1989
Middle-blocker
205
1977
Libero
183
1984
Libero
186
1989

2007/08

Setter
182
1977
Setter
193
1981
Setter
196
1987
Opposite
202
1974
Opposite
196
1990
Outside Hitter
196
1984
Outside Hitter
195
1983
Outside Hitter
195
1982
Outside Hitter
196
1980
Middle-blocker
206
1985
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
200
1987
Libero
183
1984

2006/07

Setter
182
1977
Setter
186
1975
Opposite
202
1974
Opposite
197
1982
Outside Hitter
196
1984
Outside Hitter
196
1979
Outside Hitter
196
1980
Outside Hitter
196
1978
Outside Hitter
200
1979
Middle-blocker
205
1975
Middle-blocker
206
1985
Middle-blocker
199
1982
Libero
195
1971
Libero
182
1979

2005/06

Setter
186
1975
Setter
182
1981
Opposite
207
1981
Opposite
200
1982
Outside Hitter
196
1979
Outside Hitter
196
1980
Outside Hitter
195
1983
Middle-blocker
206
1985
Middle-blocker
205
1982
Middle-blocker
200
1975
Middle-blocker
198
1982
Libero
181
1960
Libero
182
1979

2004/05

Setter
182
1981
Setter
187
1978
Opposite
200
1982
Opposite
194
1973
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
196
1979
Outside Hitter
196
1980
Outside Hitter
195
1983
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
199
1982
Libero
181
1960
Libero
182
1979

2003/04

Setter
182
1977
Setter
186
1983
Setter
182
1981
Setter
189
1977
Opposite
200
1982
Opposite
194
1973
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
195
1983
Middle-blocker
202
1970
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
199
1982
Libero
182
1979

2002/03

Setter
182
1977
Setter
186
1983
Setter
185
1982
Opposite
198
1984
Opposite
200
1982
Opposite
194
1973
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
189
1979
Outside Hitter
191
1973
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
192
1979
Middle-blocker
199
1982
Libero
182
1979

2001/02

Setter
182
1977
Setter
185
1982
Opposite
200
1982
Opposite
194
1973
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
191
1965
Outside Hitter
189
1979
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
192
1979
Middle-blocker
199
1982
Libero
182
1979

2000/01

Setter
182
1977
Setter
180
1971
Setter
185
1982
Opposite
200
1982
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
200
1983
Outside Hitter
191
1965
Outside Hitter
192
1975
Outside Hitter
191
1973
Middle-blocker
202
1970
Middle-blocker
196
1977
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
199
1982
Libero
182
1979

1999/00

Setter
182
1977
Setter
180
1971
Opposite
194
1978
Opposite
194
1973
Outside Hitter
192
1968
Outside Hitter
191
1965
Middle-blocker
197
1975
Middle-blocker
194
1966
Libero
182
1979

1998/99

Middle-blocker
197
1977

1993/94

Opposite
194
1973
Outside Hitter
191
1965
Outside Hitter
191
1964
Middle-blocker
202
1970
Middle-blocker
192
1965

1987/88

Setter
185
1962
0 0