Edit logo
Photo added by zizu88

Indykpol AZS Olsztyn

Wallpaper added by Kondes

Team data

Edit
Ranking 18
Country Poland
Town Olsztyn
Founded 1950
Views 15771
Added by Volleybox

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
Indykpol AZS Olsztyn
vs
Trefl Gdańsk

Historical names

  • AZS Olsztyn
  • AZS UWM Olsztyn
  • Indykpol AZS UWM Olsztyn
  • Klub Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn
  • Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
  • KS PZU AZS Olsztyn
  • KU AZS Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
  • Mlekpol AZS Olsztyn

Best players in club history

2019/20

Libero
188
1995
Libero
182
1988
Middle-blocker
203
1999
Middle-blocker
203
1987
Middle-blocker
201
1990
Opposite
199
1991
Opposite
200
2000
Setter
183
1983
Setter
192
1991
Outside Hitter
193
2000
Outside Hitter
207
1991
Outside Hitter
192
1990
Outside Hitter
195
1988

2018/19

Libero
188
1995
Libero
182
1988
Middle-blocker
203
1999
Middle-blocker
200
1986
Middle-blocker
201
1990
Middle-blocker
205
1989
Opposite
199
1991
Opposite
203
1993
Setter
183
1983
Setter
190
1997
Outside Hitter
193
2000
Outside Hitter
200
1984
Outside Hitter
203
1993
Outside Hitter
202
1994
Outside Hitter
194
1983
Outside Hitter
192
1990
Outside Hitter
192
1982

2017/18

Libero
188
1995
Libero
182
1988
Middle-blocker
204
1978
Middle-blocker
199
1997
Middle-blocker
195
1999
Middle-blocker
200
1986
Opposite
202
1996
Opposite
199
1991
Opposite
203
1993
Setter
183
1983
Setter
187
1989
Outside Hitter
196
1991
Outside Hitter
193
2000
Outside Hitter
192
1990
Outside Hitter
198
1994

2016/17

Libero
188
1995
Libero
182
1988
Middle-blocker
204
1978
Middle-blocker
199
1997
Middle-blocker
199
1995
Middle-blocker
200
1986
Middle-blocker
200
1998
Opposite
202
1995
Opposite
199
1991
Setter
185
1995
Setter
183
1983
Setter
187
1989
Outside Hitter
196
1991
Outside Hitter
196
1995
Outside Hitter
200
1992
Outside Hitter
195
1996
Outside Hitter
196
1998
Outside Hitter
197
1997
Outside Hitter
200
1990

2015/16

Libero
188
1995
Libero
183
1988
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
200
1986
Middle-blocker
207
1988
Middle-blocker
199
1997
Opposite
207
1989
Opposite
198
1986
Opposite
198
1990
Setter
198
1995
Setter
185
1995
Setter
190
1996
Setter
183
1983
Outside Hitter
201
1994
Outside Hitter
195
1992
Outside Hitter
195
1996
Outside Hitter
195
1996
Outside Hitter
195
1990

2014/15

Libero
183
1992
Libero
183
1988
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
200
1986
Middle-blocker
207
1991
Opposite
202
1978
Opposite
198
1990
Setter
192
1987
Setter
190
1977
Outside Hitter
201
1994
Outside Hitter
197
1984
Outside Hitter
195
1996
Outside Hitter
198
1989
Outside Hitter
191
1980

2013/14

Libero
187
1992
Libero
182
1988
Middle-blocker
198
1986
Middle-blocker
207
1991
Middle-blocker
208
1988
Opposite
207
1990
Opposite
202
1978
Opposite
201
1995
Opposite
197
1991
Setter
196
1987
Setter
190
1977
Outside Hitter
197
1986
Outside Hitter
191
1980
Outside Hitter
208
1994
Outside Hitter
196
1987

2012/13

Libero
187
1992
Libero
182
1988
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
207
1991
Middle-blocker
208
1988
Opposite
207
1990
Opposite
197
1991
Setter
178
1982
Setter
188
1989
Outside Hitter
203
1993
Outside Hitter
195
1992
Outside Hitter
203
1986
Outside Hitter
204
1988
Outside Hitter
208
1994
Outside Hitter
206
1977
Outside Hitter
197
1991
Outside Hitter
194
1991
Outside Hitter
200
1990

2011/12

Libero
187
1992
Libero
182
1982
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
201
1984
Middle-blocker
207
1991
Middle-blocker
206
1980
Opposite
207
1990
Opposite
193
1984
Setter
200
1972
Setter
178
1982
Outside Hitter
198
1987
Outside Hitter
203
1986
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
208
1994
Outside Hitter
194
1991

2010/11

Libero
182
1982
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
207
1991
Opposite
202
1985
Opposite
204
1987
Opposite
193
1984
Setter
196
1984
Setter
189
1979
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
195
1986
Outside Hitter
203
1986
Outside Hitter
200
1990
Outside Hitter
194
1991

2009/10

Libero
180
1983
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
205
1981
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
203
1988
Opposite
192
1980
Opposite
193
1984
Setter
193
1981
Setter
191
1988
Outside Hitter
194
1988
Outside Hitter
199
1976
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
203
1986

2008/09

Libero
180
1983
Middle-blocker
203
1988
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1981
Opposite
202
1978
Opposite
192
1980
Setter
189
1983
Setter
193
1981
Setter
200
1977
Setter
204
1988
Outside Hitter
194
1988
Outside Hitter
194
1987
Outside Hitter
197
1982
Outside Hitter
199
1981

2007/08

Libero
190
1983
Libero
193
1973
Libero
190
1975
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
200
1981
Middle-blocker
203
1988
Middle-blocker
206
1981
Opposite
202
1978
Opposite
207
1981
Setter
202
1976
Setter
189
1983
Setter
200
1977
Setter
204
1988
Outside Hitter
194
1988
Outside Hitter
200
1981
Outside Hitter
195
1987
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
198
1980

2006/07

Libero
190
1983
Libero
193
1973
Libero
190
1975
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
206
1981
Opposite
207
1981
Opposite
196
1977
Setter
200
1977
Setter
195
1979
Outside Hitter
197
1981
Outside Hitter
192
1988
Outside Hitter
198
1980

2005/06

Libero
190
1983
Libero
193
1973
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
215
1975
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
206
1981
Opposite
196
1977
Setter
200
1977
Setter
195
1979
Outside Hitter
192
1985
Outside Hitter
192
1982
Outside Hitter
196
1975
Outside Hitter
197
1981
Outside Hitter
190
1986
Outside Hitter
206
1977

2004/05

Libero
182
1982
Libero
190
1983
Libero
193
1973
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
215
1975
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
206
1981
Opposite
197
1974
Opposite
196
1977
Setter
186
1969
Setter
200
1977
Outside Hitter
192
1982
Outside Hitter
196
1975
Outside Hitter
197
1981
Outside Hitter
190
1986

2003/04

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1981
Middle-blocker
206
1980
Opposite
202
1982
Opposite
197
1974
Opposite
196
1977
Setter
186
1969
Setter
191
1985
Setter
200
1977
Outside Hitter
198
1969
Outside Hitter
196
1975

2002/03

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1981
Middle-blocker
206
1980
Opposite
203
1975
Setter
196
1990
Setter
190
1977
Setter
186
1969
Outside Hitter
198
1969
Outside Hitter
196
1975
Outside Hitter
196
1977
Outside Hitter
199
1981

2001/02

Libero
182
1982
Libero
193
1973
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1981
Middle-blocker
206
1980
Opposite
202
1982
Opposite
197
1974
Opposite
196
1979
Setter
193
1975
Setter
194
1976
Setter
190
1977
Outside Hitter
196
1972
Outside Hitter
196
1977
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
198
1976
Outside Hitter
194
1976

2000/01

Libero
194
1973
Libero
181
1973
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1981
Middle-blocker
206
1980
Opposite
197
1974
Setter
193
1975
Setter
190
1977
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
199
1981
Outside Hitter
194
1976

1999/00

Libero
194
1973
Libero
181
1973
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1980
Opposite
195
1977
Setter
190
1977
Setter
188
1979
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
191
1973
Outside Hitter
194
1976

1998/99

Libero
194
1973
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
206
1980
Setter
190
1977
Setter
188
1979
Setter
195
1979
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
191
1973
Outside Hitter
194
1976

1997/98

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
200
1973
Middle-blocker
200
1975
Middle-blocker
198
1976
Opposite
195
1973
Setter
190
1977
Setter
197
1976
Outside Hitter
188
1977
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
198
1969
Outside Hitter
194
1976

1996/97

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
200
1973
Middle-blocker
200
1975
Middle-blocker
198
1976
Opposite
195
1973
Setter
190
1961
Setter
190
1977
Setter
197
1976
Outside Hitter
191
1973
Outside Hitter
194
1976

1995/96

Opposite
195
1973
Setter
190
1977

1994/95

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
200
1973
Middle-blocker
200
1957
Opposite
195
1973
Setter
186
1975
Setter
194
1969
Outside Hitter
188
1975
Outside Hitter
192
1970
Outside Hitter
193
1973
Outside Hitter
191
1973

1993/94

Libero
193
1973
Libero
194
1973
Middle-blocker
196
1967
Middle-blocker
200
1973
Middle-blocker
200
1965
Opposite
194
1968
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
192
1970
Outside Hitter
193
1973
Outside Hitter
191
1973

1992/93

Libero
194
1973
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
196
1967
Middle-blocker
200
1973
Middle-blocker
200
1965
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
192
1970
Outside Hitter
193
1973
Outside Hitter
194
1965
Outside Hitter
191
1973

1991/92

Libero
194
1973
Middle-blocker
196
1967
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Middle-blocker
202
1967
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
198
1969
Outside Hitter
192
1970
Outside Hitter
194
1965

1990/91

Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Middle-blocker
202
1967
Setter
189
1967
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
198
1969
Outside Hitter
192
1970
Outside Hitter
194
1965

1989/90

Middle-blocker
202
1965
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
198
1969
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Middle-blocker
202
1967
Middle-blocker
200
1957
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
194
1965

1988/89

Middle-blocker
202
1965
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Setter
190
1961
Setter
186
1969
Setter
194
1969
Outside Hitter
187
1963
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
194
1965
Outside Hitter
190
1963

1987/88

Middle-blocker
202
1965
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Setter
186
1969
Outside Hitter
187
1963
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
193
1965
Outside Hitter
194
1965

1986/87

Middle-blocker
202
1965
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
203
1968
Middle-blocker
200
1965
Middle-blocker
198
1964
Setter
189
1967
Setter
184
1965
Setter
183
1958
Setter
186
1969
Outside Hitter
187
1963
Outside Hitter
193
1966
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
193
1965
Outside Hitter
194
1966
Outside Hitter
194
1965

1985/86

Middle-blocker
202
1965
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
196
1967
Middle-blocker
200
1965
Setter
189
1967
Setter
190
1961
Setter
184
1965
Outside Hitter
187
1963
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
205
1964
Outside Hitter
194
1965
Outside Hitter
190
1956
Outside Hitter
190
1963

1984/85

Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Setter
182
1957
Setter
190
1961
Setter
184
1965
Outside Hitter
187
1963
Outside Hitter
185
1954
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
188
1955
Outside Hitter
192
1959
Outside Hitter
190
1956
Outside Hitter
190
1963

1983/84

Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
196
1961
Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Setter
186
1956
Setter
182
1957
Setter
190
1961
Outside Hitter
185
1954
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
193
1952
Outside Hitter
192
1959
Outside Hitter
188
1955
Outside Hitter
190
1956
Outside Hitter
190
1963

1982/83

Middle-blocker
196
1961
Middle-blocker
198
1958
Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Middle-blocker
202
1957
Setter
186
1956
Setter
182
1957
Setter
190
1961
Outside Hitter
185
1954
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
193
1952
Outside Hitter
192
1959
Outside Hitter
188
1955
Outside Hitter
190
1956
Outside Hitter
190
1963

1981/82

Middle-blocker
198
1958
Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Middle-blocker
202
1957
Setter
186
1956
Setter
182
1957
Setter
190
1961
Outside Hitter
185
1954
Outside Hitter
193
1963
Outside Hitter
193
1952
Outside Hitter
191
1952
Outside Hitter
192
1959
Outside Hitter
188
1955
Outside Hitter
190
1956

1980/81

Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Middle-blocker
202
1957
Setter
186
1956
Setter
190
1961
Outside Hitter
185
1950
Outside Hitter
185
1954
Outside Hitter
193
1952
Outside Hitter
191
1952
Outside Hitter
192
1959
Outside Hitter
188
1955
Outside Hitter
190