Edit logo
Photo added by Mentoll

Khotynski Kozaky

Wallpaper added by Vitalii Latysh

Team data

Edit
Ranking
3389
Ranking in 2020
462
Country
Ukraine
Town
Khotyn
Views
538
Added by
Vitalii Latysh

Social profiles

Edit

Historical names

  • Khotynski kozaky
  • VC Dankivtci

2020/21

Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

2019/20

Players
Setter
186
1983
Setter
189
1998
Opposite
189
1986
Opposite
190
1992
Outside Hitter
193
1998
Outside Hitter
202
1988
Outside Hitter
193
1992
Outside Hitter
195
1999
Outside Hitter
196
1994
Outside Hitter
184
1984
Middle-blocker
198
1982
Libero
175
1996
Staff members

Nothing found

0 0