Edit logo
Photo by franzvinci01

Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti-1

Author: Lokomotyv - Zbirna Kha…

Team data

Edit
Ranking
59
Ranking in 2024
738
Country
Ukraine
Town
Kharkiv
Founded
1973
Views
15067
Added by
Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Lokomotiv Kharkiv
  • Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv
  • Lokomotyv Kharkov

2023/24

Men Ukrainian Vyshcha Liga 2023/24
8
Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

2022/23

Men Ukrainian Vyshcha Liga 2022/23
8
Players
Setter
197
1995
Opposite
193
2001
Opposite
204
1989
Outside Hitter
192
1987
Outside Hitter
194
1999
Outside Hitter
196
1976
Outside Hitter
197
1980
Outside Hitter
194
2004
Outside Hitter
190
1985
Middle-blocker
200
2001
Middle-blocker
196
1995
Middle-blocker
198
2000
Staff members
Coach assistant

2021/22

Men Ukrainian Vyshcha Liga 2021/22
5
Players
Dmytro Kozlovskyi Ukraine
Setter
Setter
197
1995
Opposite
193
2001
Opposite
204
1989
Outside Hitter
192
1987
Outside Hitter
194
1999
Outside Hitter
196
1976
Outside Hitter
197
1980
Outside Hitter
197
1979
Outside Hitter
190
1985
Middle-blocker
200
2001
Middle-blocker
196
1995
Middle-blocker
198
2000
Universal
180
2003
Universal
195
2001
Staff members
Head coach
Coach assistant

2020/21

Men Ukrainian Cup 2020/21
12
Men Ukrainian Superliga 2020/21
10
Author: Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti-1
Players
Dmytro Kozlovskyi Ukraine
Setter
Setter
192
2003
Setter
197
1995
Opposite
194
2000
Opposite
206
2004
Opposite
193
2001
Opposite
204
1989
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
190
1985
Outside Hitter
194
1999
Outside Hitter
197
1980
Outside Hitter
192
1987
Outside Hitter
196
1976
Outside Hitter
197
1979
Middle-blocker
199
1995
Middle-blocker
200
2001
Middle-blocker
198
2000
Middle-blocker
192
2001
Middle-blocker
202
2003
Middle-blocker
196
1995
Libero
191
1989
Universal
180
2003
Staff members
Head coach
Coach assistant

2019/20

Men Ukrainian Cup 2019/20
17
Players
Setter
197
1995
Setter
190
2001
Opposite
194
2000
Opposite
204
1989
Outside Hitter
192
1987
Outside Hitter
201
1992
Outside Hitter
199
1984
Outside Hitter
198
2000
Outside Hitter
196
1976
Outside Hitter
192
2003
Outside Hitter
195
1976
Outside Hitter
198
1998
Outside Hitter
197
1979
Outside Hitter
190
1999
Middle-blocker
202
2003
Middle-blocker
204
1993
Middle-blocker
196
1995
Middle-blocker
195
1995
Libero
182
1993
Universal
180
2003
Staff members
Head coach
0