Edit logo
Photo by franzvinci01

Lokomotyv - Zbirna Kharkivskoi Oblasti-1

Author: Lokomotyv - Zbirna Kha…

Team data

Edit
Ranking
60
Ranking in 2024
1045
Country
Ukraine
Town
Kharkiv
Founded
1973
Views
15707
Added by
Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Lokomotiv Kharkiv
  • Lokomotyv-KHDVUFK #1 Kharkiv
  • Lokomotyv Kharkov

2023/24

added 3 months ago by Xxmisaxx
Men Ukrainian Vyshcha Liga 2023/24
8
Ukrainian Vyshcha Liga 2023/24 2.40 points to ranking

2022/23

added 5 months ago by Xxmisaxx
Men Ukrainian Vyshcha Liga 2022/23
8
Ukrainian Vyshcha Liga 2022/23 2.40 points to ranking

2021/22

added 5 months ago by Xxmisaxx
Men Ukrainian Vyshcha Liga 2021/22
5
Ukrainian Vyshcha Liga 2021/22 3.38 points to ranking

2020/21

added 3 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2020/21
12
Ukrainian Cup 2020/21 3.30 points to ranking
added 3 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Superliga 2020/21
10
Ukrainian Superliga 2020/21 6.50 points to ranking

2019/20

added 4 years ago by S…k
Men Ukrainian Cup 2019/20
17
Ukrainian Cup 2019/20 2.10 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh

2018/19

added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2018/19
9
Ukrainian Cup 2018/19 4.35 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Vyshcha Liga 2018/19
2
Ukrainian Vyshcha Liga 2018/19 6.00 points to ranking

2017/18

added 5 years ago by franzvinci01
Men Challenge Cup 2017/18
17
Challenge Cup 2017/18 7.70 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2017/18
2
Ukrainian Cup 2017/18 12.00 points to ranking
added 3 years ago by slintyen
Men Ukrainian Supercup 2017/18
1
Ukrainian Supercup 2017/18 5.00 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Superliga 2017/18
2
Ukrainian Superliga 2017/18 20.00 points to ranking

2016/17

added 7 years ago by Volleybox
Men CEV Cup 2016/17
33
CEV Cup 2016/17 0.46 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2016/17
2
Ukrainian Cup 2016/17 12.00 points to ranking
added 3 years ago by S…k
Men Ukrainian Supercup 2016/17
2
Ukrainian Supercup 2016/17 4.00 points to ranking
added 4 years ago by Dima Fedorenko
Men Ukrainian Superliga 2016/17
1
Ukrainian Superliga 2016/17 25.00 points to ranking

2015/16

added 8 years ago by przemek16
Men CEV Cup 2015/16
21
CEV Cup 2015/16 6.50 points to ranking
added 8 years ago by przemek16
Men Challenge Cup 2015/16
5
Challenge Cup 2015/16 24.75 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2015/16
1
Ukrainian Cup 2015/16 15.00 points to ranking
added 7 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2015/16
1
Ukrainian Superliga 2015/16 25.00 points to ranking

2014/15

added 9 years ago by Volleybox
Men CEV Cup 2014/15
13
CEV Cup 2014/15 13.00 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2014/15
1
Ukrainian Cup 2014/15 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2014/15
1
Ukrainian Superliga 2014/15 25.00 points to ranking

2013/14

added 9 years ago by przemek16
Men CEV Cup 2013/14
21
CEV Cup 2013/14 6.50 points to ranking
added 9 years ago by przemek16
Men Challenge Cup 2013/14
17
Challenge Cup 2013/14 7.70 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2013/14
16
Russian Superleague 2013/14 9.00 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2013/14
1
Ukrainian Cup 2013/14 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2013/14
1
Ukrainian Superliga 2013/14 25.00 points to ranking

2012/13

added 9 years ago by przemek16
Men CEV Cup 2012/13
3
CEV Cup 2012/13 39.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2012/13
15
Russian Superleague 2012/13 9.60 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Ukrainian Cup 2012/13
1
Ukrainian Cup 2012/13 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2012/13
1
Ukrainian Superliga 2012/13 25.00 points to ranking

2011/12

added 9 years ago by przemek16
Men CEV Cup 2011/12
21
CEV Cup 2011/12 6.50 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 2011/12
5
Challenge Cup 2011/12 24.75 points to ranking
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2011/12
15
Russian Cup 2011/12 8.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2011/12
7
Russian Superleague 2011/12 21.60 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2011/12
1
Ukrainian Cup 2011/12 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2011/12
1
Ukrainian Superliga 2011/12 25.00 points to ranking

2010/11

added 9 years ago by przemek16
Men CEV Cup 2010/11
13
CEV Cup 2010/11 13.00 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2010/11
1
Ukrainian Cup 2010/11 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2010/11
1
Ukrainian Superliga 2010/11 25.00 points to ranking

2009/10

added 9 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 2009/10
5
Challenge Cup 2009/10 24.75 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2009/10
1
Ukrainian Cup 2009/10 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2009/10
1
Ukrainian Superliga 2009/10 25.00 points to ranking

2008/09

added 8 years ago by soidensir3
Men Challenge Cup 2008/09
9
Challenge Cup 2008/09 15.95 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2008/09
1
Ukrainian Cup 2008/09 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2008/09
1
Ukrainian Superliga 2008/09 25.00 points to ranking

2007/08

added 8 years ago by przemek16
Men Challenge Cup 2007/08
33
Challenge Cup 2007/08 0.39 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2007/08
1
Ukrainian Cup 2007/08 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2007/08
2
Ukrainian Superliga 2007/08 20.00 points to ranking

2006/07

added 8 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 2006/07
17
Challenge Cup 2006/07 7.70 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2006/07
1
Ukrainian Cup 2006/07 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2006/07
1
Ukrainian Superliga 2006/07 25.00 points to ranking

2005/06

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2005/06
5
Ukrainian Superliga 2005/06 11.25 points to ranking

2004/05

added 9 years ago by przemek16
Men Champions League 2004/05
17
Champions League 2004/05 11.20 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2004/05
1
Ukrainian Cup 2004/05 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2004/05
1
Ukrainian Superliga 2004/05 25.00 points to ranking

2003/04

added 9 years ago by soidensir3
Men CEV Cup 2003/04
1
CEV Cup 2003/04 65.00 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2003/04
2
Ukrainian Cup 2003/04 12.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2003/04
1
Ukrainian Superliga 2003/04 25.00 points to ranking

2002/03

added 9 years ago by soidensir3
Men CEV Cup 2002/03
2
CEV Cup 2002/03 52.00 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2002/03
1
Ukrainian Cup 2002/03 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2002/03
1
Ukrainian Superliga 2002/03 25.00 points to ranking

2001/02

added 9 years ago by soidensir3
Men CEV Cup 2001/02
4
CEV Cup 2001/02 32.50 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2001/02
1
Ukrainian Cup 2001/02 15.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2001/02
1
Ukrainian Superliga 2001/02 25.00 points to ranking

2000/01

added 8 years ago by Volleybox
Men CEV Cup 2000/01
25
CEV Cup 2000/01 3.90 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 2000/01
3
Ukrainian Cup 2000/01 9.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2000/01
1
Ukrainian Superliga 2000/01 25.00 points to ranking

1999/00

added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 1999/00
2
Ukrainian Cup 1999/00 12.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1999/00
3
Ukrainian Superliga 1999/00 15.00 points to ranking

1998/99

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1998/99
5
Ukrainian Superliga 1998/99 11.25 points to ranking

1997/98

added 8 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 1997/98
29
Challenge Cup 1997/98 1.10 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1997/98
7
Ukrainian Superliga 1997/98 9.00 points to ranking

1996/97

added 8 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 1996/97
41
Challenge Cup 1996/97 0.06 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Champions League 1996/97
25
Champions League 1996/97 4.80 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 1996/97
2
Ukrainian Cup 1996/97 12.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1996/97
4
Ukrainian Superliga 1996/97 12.50 points to ranking

1995/96

added 8 years ago by Volleybox
Men CEV Cup 1995/96
15
CEV Cup 1995/96 10.40 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1995/96
1
Ukrainian Superliga 1995/96 25.00 points to ranking

1994/95

added 8 years ago by Volleybox
Men Champions League 1994/95
17
Champions League 1994/95 11.20 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1994/95
2
Ukrainian Superliga 1994/95 20.00 points to ranking

1993/94

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1993/94
1
Ukrainian Superliga 1993/94 25.00 points to ranking

1992/93

added 8 years ago by Volleybox
Men CEV Cup 1992/93
9
CEV Cup 1992/93 18.85 points to ranking
added 4 years ago by Vitalii Latysh
Men Ukrainian Cup 1992/93
2
Ukrainian Cup 1992/93 12.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1992/93
4
Ukrainian Superliga 1992/93 12.50 points to ranking

1991/92

added 1 year ago by pedeshtrian
Men Soviet Union 1. Liga 1991/92
7
Soviet Union 1. Liga 1991/92 7.20 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 1991/92
2
Ukrainian Superliga 1991/92 20.00 points to ranking

1990/91

added 1 year ago by pedeshtrian
Men Soviet Union 1. Liga 1990/91
6
Soviet Union 1. Liga 1990/91 8.00 points to ranking

1989/90

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1989/90
11
Soviet Union Championships 1989/90 14.40 points to ranking

1988/89

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1988/89
11
Soviet Union Championships 1988/89 14.40 points to ranking

1987/88

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1987/88
9
Soviet Union Championships 1987/88 17.40 points to ranking

1986/87

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1986/87
8
Soviet Union Championships 1986/87 19.20 points to ranking

1985/86

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1985/86
8
Soviet Union Championships 1985/86 19.20 points to ranking

1984/85

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1984/85
10
Soviet Union Championships 1984/85 15.60 points to ranking

1983/84

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1983/84
7
Soviet Union Championships 1983/84 21.60 points to ranking

1982/83

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1982/83
4
Soviet Union Championships 1982/83 30.00 points to ranking

1981/82

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1981/82
4
Soviet Union Championships 1981/82 30.00 points to ranking
added 4 years ago by S…k
Men Soviet Union Cup 1981/82
2
Soviet Union Cup 1981/82 40.00 points to ranking

1980/81

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1980/81
8
Soviet Union Championships 1980/81 19.20 points to ranking

1979/80

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1979/80
9
Soviet Union Championships 1979/80 17.40 points to ranking
added 4 years ago by S…k
Men Soviet Union Cup 1979/80
3
Soviet Union Cup 1979/80 30.00 points to ranking

1978/79

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1978/79
7
Soviet Union Championships 1978/79 21.60 points to ranking

1977/78

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1977/78
3
Soviet Union Championships 1977/78 36.00 points to ranking

1976/77

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1976/77
6
Soviet Union Championships 1976/77 24.00 points to ranking

1975/76

added 8 years ago by Volleybox
Men Soviet Union Championships 1975/76
7
Soviet Union Championships 1975/76 21.60 points to ranking

1944/45

added 4 years ago by slintyen
Men Soviet Union Championships 1944/45
7
Soviet Union Championships 1944/45 21.60 points to ranking
0