Edit logo
Photo added by voueiss

Maliye Ihtisas

Team data

Edit
Ranking
1059
Country
Turkey
Town
Ankara
Founded
2014
Views
60
Added by
Vasili Kurdziuk

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Maliye Ihtisas 2014/15 - still
  • Maliye Okulu 2012/13 - 2013/14
Volleyball players ranking

Best players in club history

2020/21

Maliye Ihtisas
Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2020/21
-
Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

2019/20

Maliye Ihtisas
Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2019/20
14
Photo by Maliye Ihtisas
Players
Setter
194
2001
Opposite
194
1982
Outside Hitter
1997
Outside Hitter
195
1986
Outside Hitter
1994
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
193
1995
Libero
180
1984
Staff members

Nothing found

2018/19

Maliye Ihtisas
Players
Libero
180
1998
Staff members

Nothing found

2015/16

Maliye Ihtisas
Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2015/16
27
Players

Nothing found

Staff members

Nothing found

2014/15

Maliye Ihtisas
Men Turkish Cup 2014/15
15
Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2014/15
16
Players
Middle-blocker
195
1982
Staff members

Nothing found

2013/14

Maliye Okulu
Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2013/14
8
Players
Opposite
195
1988
Middle-blocker
208
1993
Staff members

Nothing found

2012/13

Maliye Okulu
Players
Middle-blocker
199
1996
Staff members

Nothing found

2011/12

Players
Setter
202
1983
Staff members

Nothing found

2010/11

Men Türkiye Erkekler Voleybol Ligi 2010/11
7
Players
Setter
202
1983
Setter
193
1977
Opposite
194
1980
Opposite
200
1983
Outside Hitter
197
1981
Outside Hitter
194
1980
Outside Hitter
190
1984
Middle-blocker
202
1990
Middle-blocker
210
1985
Middle-blocker
202
1983
Middle-blocker
195
1978
Libero
185
1977
Staff members
Head coach

2009/10

Men Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2009/10
1
Players
Setter
194
1984
Setter
197
1991
Opposite
194
1980
Opposite
200
1983
Outside Hitter
192
1986
Outside Hitter
194
1980
Outside Hitter
190
1984
Middle-blocker
202
1983
Middle-blocker
195
1978
Staff members
Head coach
0 0