1
Sada Cruzeiro Vôlei
55.00 points to vm ranking
Libero
192
1999
Libero
174
1999
Libero
184
1978
Middle-blocker
207
1993
Middle-blocker
208
1990
Middle-blocker
206
1987
Spiker
207
1981
Spiker
201
1990
Setter
185
1996
Setter
192
1990
Setter
184
1999
Wing-spiker
194
1980
Wing-spiker
194
1998
Wing-spiker
202
1988
2
Sesi São Paulo
44.00 points to vm ranking
Libero
179
1996
Libero
190
1981
Middle-blocker
202
Middle-blocker
205
1997
Middle-blocker
215
1986
Middle-blocker
201
1998
Middle-blocker
199
1993
Middle-blocker
209
1986
Middle-blocker
207
1997
Spiker
202
1994
Spiker
195
1998
Spiker
201
1990
Setter
192
1998
Setter
197
1981
Setter
185
1979
Wing-spiker
198
1995
Wing-spiker
200
2000
Wing-spiker
196
1984
Wing-spiker
191
1996
Wing-spiker
196
1983
Wing-spiker
203
1986
Wing-spiker
200
1998
3
Sesc/Rio de Janeiro
33.00 points to vm ranking
Libero
189
1997
Libero
190
1985
Middle-blocker
207
1997
Middle-blocker
200
1997
Middle-blocker
209
1988
Middle-blocker
206
1988
Middle-blocker
209
1988
Spiker
197
1986
Spiker
217
1990
Setter
194
1985
Setter
180
1992
Setter
185
1993
Wing-spiker
190
1990
Wing-spiker
192
1993
Wing-spiker
198
1989
Wing-spiker
199
1989
Wing-spiker
195
1987
4
Funvic/Taubaté
27.50 points to vm ranking
Libero
187
1989
Middle-blocker
202
1995
Middle-blocker
204
1991
Middle-blocker
205
1991
Middle-blocker
202
1991
Spiker
198
1995
Spiker
203
1994
Spiker
198
1987
Setter
186
1985
Setter
192
1996
Setter
190
1979
Wing-spiker
201
1980
Wing-spiker
192
1990
Wing-spiker
195
1992
Wing-spiker
195
1996
5
Minas Tênis Clube
24.75 points to vm ranking
Libero
187
1997
Middle-blocker
211
1998
Middle-blocker
201
1994
Middle-blocker
202
1997
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
203
2000
Middle-blocker
202
1987
Spiker
199
1997
Spiker
212
1997
Spiker
201
1999
Spiker
200
1994
Setter
190
1996
Setter
198
1999
Setter
188
1977
Wing-spiker
203
1997
Wing-spiker
190
1997
Wing-spiker
199
2000
Wing-spiker
201
1983
Wing-spiker
192
1994
6
Corinthians
22.00 points to vm ranking
Libero
188
1990
Libero
184
1975
Middle-blocker
204
1986
Middle-blocker
205
1996
Middle-blocker
205
1981
Middle-blocker
203
1982
Middle-blocker
198
1998
Spiker
197
1997
Spiker
202
1980
Spiker
193
1998
Setter
182
1998
Setter
187
1976
Setter
190
1986
Wing-spiker
194
1995
Wing-spiker
188
1999
Wing-spiker
199
1995
Wing-spiker
203
1988
Wing-spiker
192
1997
Wing-spiker
185
1998
Wing-spiker
192
1989
7
Vôlei Renata/Campinas
19.80 points to vm ranking
Libero
184
1999
Libero
186
1987
Libero
194
1998
Middle-blocker
207
1999
Middle-blocker
207
1987
Middle-blocker
202
1997
Middle-blocker
204
1982
Middle-blocker
196
1982
Spiker
195
1998
Spiker
212
1983
Spiker
201
1997
Setter
192
1997
Setter
183
1980
Wing-spiker
192
1978
Wing-spiker
193
1998
Wing-spiker
203
1989
Wing-spiker
196
1997
8
APAV Vôlei
17.60 points to vm ranking
Libero
189
1996
Libero
184
1981
Middle-blocker
209
1996
Middle-blocker
208
1991
Middle-blocker
198
1992
Middle-blocker
199
1993
Spiker
202
1994
Spiker
197
1993
Spiker
217
1992
Spiker
193
1997
Setter
192
1997
Setter
196
1990
Wing-spiker
188
1999
Wing-spiker
197
1994
Wing-spiker
188
1995
Wing-spiker
196
1993
9
Caramuru Vôlei
15.95 points to vm ranking
Libero
170
1994
Libero
182
1987
Middle-blocker
205
1990
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
205
1994
Middle-blocker
201
1994
Middle-blocker
203
1995
Spiker
202
Spiker
208
1986
Setter
191
1990
Setter
185
1995
Setter
198
1986
Wing-spiker
197
1997
Wing-spiker
188
1996
Wing-spiker
187
1993
Wing-spiker
194
1988
Wing-spiker
194
1987
10
América Vôlei/Montes Claros
14.30 points to vm ranking
Libero
190
1980
Middle-blocker
200
1995
Middle-blocker
204
1989
Middle-blocker
199
1986
Middle-blocker
211
1993
Spiker
198
1988
Spiker
198
1989
Spiker
200
1990
Setter
189
1981
Wing-spiker
195
1990
Wing-spiker
193
1995
11
Copel Telecom/Maringá Vôlei
13.20 points to vm ranking
Libero
170
1980
Libero
170
1988
Middle-blocker
201
1979
Middle-blocker
205
1986
Middle-blocker
204
1995
Middle-blocker
205
1998
Middle-blocker
205
1991
Spiker
196
1988
Setter
185
1997
Setter
191
1975
Wing-spiker
196
1992
Wing-spiker
190
1995
Wing-spiker
193
1987
Wing-spiker
190
1996
Wing-spiker
191
1997
Wing-spiker
200
1995
Wing-spiker
194
1986
12
UFJF Juiz de Fora
12.10 points to vm ranking
Libero
184
1998
Libero
180
1996
Middle-blocker
198
1996
Middle-blocker
203
1996
Middle-blocker
205
1997
Middle-blocker
200
1995
Spiker
204
1993
Spiker
193
1997
Spiker
195
2000
Setter
194
1994
Setter
193
1997
Wing-spiker
193
2001
Wing-spiker
199
1997
Wing-spiker
199
1995
Wing-spiker
203
1997
Activity
Online
+0