1
Sichuan Chengdu 20.00 points to vm ranking
2
Jiangsu Volleyball 16.00 points to vm ranking
3
Zhejiang Volleyball 12.00 points to vm ranking
4
Henan Tianguan 10.00 points to vm ranking
5
Liaoning Nanzi Paiqiu Dui 9.00 points to vm ranking
6
Shanghai Golden Age 8.00 points to vm ranking
7
Beijing BAIC Motors 7.20 points to vm ranking
8
Hubei Volleyball 6.40 points to vm ranking
Activity
Online
+0