1
HAOK Mladost Zagreb 15.00 points to vm ranking
2
MOK Mursa - Osijek 12.00 points to vm ranking
3
Ok Novi Zagreb 9.00 points to vm ranking
4
MOK Rijeka 7.50 points to vm ranking
5
OK Sisak 6.75 points to vm ranking
6
OK Zrinski Nuštar 6.00 points to vm ranking
7
Akademicar Zagreb 5.40 points to vm ranking
8
MOK Rovinj 4.80 points to vm ranking
9
OK Opatija 4.35 points to vm ranking
Activity
Online
+0