1
Tours VB 40.00 points to vm ranking
Libero
183
1996
Libero
188
1976
Middle-blocker
196
1998
Middle-blocker
195
2000
Middle-blocker
202
1998
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
203
1995
Spiker
208
2000
Spiker
202
1990
Spiker
201
1997
Setter
193
1993
Setter
192
1995
Setter
209
1998
Wing-spiker
194
1997
Wing-spiker
197
1991
Wing-spiker
200
1987
Wing-spiker
198
1984
Wing-spiker
194
2000
2
Chaumont Volley-Ball 52 32.00 points to vm ranking
Libero
184
1988
Libero
186
1994
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
203
1994
Middle-blocker
205
1992
Spiker
198
1994
Spiker
203
1996
Setter
190
1981
Setter
197
1994
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
194
1995
Wing-spiker
200
1996
Wing-spiker
197
1990
3
Narbonne Volley 24.00 points to vm ranking
Libero
192
1991
Middle-blocker
210
1993
Middle-blocker
198
1986
Middle-blocker
192
1996
Middle-blocker
200
1996
Spiker
206
1991
Spiker
195
2000
Setter
200
1996
Setter
186
2000
Setter
181
1987
Wing-spiker
197
1993
Wing-spiker
200
1993
Wing-spiker
193
1999
Wing-spiker
192
1997
Wing-spiker
195
1990
4
Rennes Volley 35 20.00 points to vm ranking
Libero
185
1999
Libero
193
1991
Libero
187
1999
Middle-blocker
204
1996
Middle-blocker
203
1995
Middle-blocker
194
1997
Spiker
207
1989
Spiker
195
2000
Setter
191
1993
Setter
188
2000
Setter
190
1995
Wing-spiker
197
1997
Wing-spiker
193
1986
Wing-spiker
191
1997
Wing-spiker
198
1983
Wing-spiker
196
1998
5
Nantes Rezé Métropole 18.00 points to vm ranking
Libero
181
1989
Libero
180
1997
Middle-blocker
212
1995
Middle-blocker
202
1990
Middle-blocker
202
1996
Spiker
200
1990
Setter
192
1989
Setter
197
1997
Wing-spiker
202
1996
Wing-spiker
190
1987
Wing-spiker
190
1993
5
Nice Volley-Ball 18.00 points to vm ranking
Libero
187
1992
Middle-blocker
209
1988
Middle-blocker
199
1999
Middle-blocker
195
2000
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
199
1996
Spiker
198
1997
Spiker
198
1989
Setter
190
1998
Setter
197
1997
Setter
196
1988
Wing-spiker
198
1992
Wing-spiker
193
1996
Wing-spiker
185
1998
Wing-spiker
188
1999
Wing-spiker
196
1991
Wing-spiker
180
1997
5
Spacer's de Toulouse 18.00 points to vm ranking
Libero
180
2000
Libero
180
1989
Libero
180
1996
Middle-blocker
201
1982
Middle-blocker
196
1994
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
199
1998
Spiker
198
1998
Spiker
198
1991
Spiker
204
1997
Setter
190
1998
Setter
194
2000
Setter
192
1985
Wing-spiker
197
1989
Wing-spiker
194
1999
Wing-spiker
197
1990
Wing-spiker
194
2000
Wing-spiker
196
1999
Wing-spiker
195
2000
5
Stade Poitevin Poitiers 18.00 points to vm ranking
Libero
186
1987
Libero
189
1989
Middle-blocker
199
1994
Middle-blocker
198
1987
Middle-blocker
203
1999
Middle-blocker
207
1988
Spiker
200
1983
Spiker
211
1989
Spiker
191
1995
Setter
184
1995
Setter
192
1999
Wing-spiker
194
1986
Wing-spiker
193
1993
Wing-spiker
197
1994
9
Amiens Métropole Volley-Ball 11.60 points to vm ranking
Spiker
208
1983
Wing-spiker
192
1991
Wing-spiker
201
1979
9
Arago de Sete 11.60 points to vm ranking
Libero
178
1999
Libero
176
1998
Libero
184
1985
Middle-blocker
207
1995
Middle-blocker
197
1995
Middle-blocker
203
1997
Spiker
202
1999
Spiker
196
1992
Setter
192
1997
Setter
188
1980
Setter
192
2000
Setter
184
2000
Wing-spiker
196
1995
Wing-spiker
197
1996
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
192
1994
Wing-spiker
190
2000
9
AS Cannes 11.60 points to vm ranking
Libero
176
1995
Libero
188
1987
Middle-blocker
201
1990
Middle-blocker
200
1988
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
196
2000
Spiker
204
1996
Spiker
202
1992
Setter
198
1991
Setter
182
1997
Setter
195
1989
Wing-spiker
194
1997
Wing-spiker
193
1997
Wing-spiker
196
1995
Wing-spiker
199
1986
Wing-spiker
190
1998
Wing-spiker
194
1991
9
AS Illac Volley 11.60 points to vm ranking
Libero
183
1999
Libero
173
1981
Middle-blocker
195
1988
Middle-blocker
202
1991
Spiker
202
1988
Spiker
204
1987
Setter
189
1985
Setter
184
1988
Wing-spiker
188
2002
Wing-spiker
187
2001
Wing-spiker
194
1988
Wing-spiker
193
1985
Wing-spiker
193
1989
9
GFC Ajaccio Volley-Ball 11.60 points to vm ranking
Libero
176
1982
Middle-blocker
199
1983
Middle-blocker
200
1984
Middle-blocker
208
1986
Middle-blocker
198
1991
Spiker
195
1983
Spiker
197
1984
Setter
198
1991
Setter
186
1984
Wing-spiker
191
1992
Wing-spiker
194
1997
Wing-spiker
194
1992
Wing-spiker
199
1995
9
Montpellier UC 11.60 points to vm ranking
Libero
183
1998
Middle-blocker
203
1989
Middle-blocker
204
1994
Middle-blocker
203
1996
Spiker
203
1999
Spiker
207
1996
Setter
193
1998
Setter
181
2000
Setter
192
1983
Wing-spiker
191
1999
Wing-spiker
198
1989
Wing-spiker
193
1995
Wing-spiker
184
2000
Wing-spiker
194
1999
Wing-spiker
192
1997
Wing-spiker
198
1985
9
Paris Volley 11.60 points to vm ranking
Libero
192
1998
Libero
181
1997
Libero
178
1991
Middle-blocker
198
1984
Middle-blocker
202
1986
Middle-blocker
203
1989
Spiker
206
1984
Spiker
195
1996
Setter
197
1992
Setter
185
1999
Setter
198
1999
Wing-spiker
191
2001
Wing-spiker
190
1999
Wing-spiker
194
1993
Wing-spiker
196
1994
Wing-spiker
184
1985
Wing-spiker
192
1996
9
Tourcoing Lille Métropole 11.60 points to vm ranking
Libero
181
1982
Libero
188
1999
Middle-blocker
200
1988
Middle-blocker
210
1991
Middle-blocker
193
2000
Middle-blocker
198
1996
Spiker
200
1990
Setter
188
2002
Setter
194
1990
Setter
190
1995
Wing-spiker
186
2000
Wing-spiker
190
1997
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
192
1987
Wing-spiker
193
1997
17
CAJVB Conflans 5.60 points to vm ranking
17
Martigues Volley-Ball 5.60 points to vm ranking
Libero
183
1987
Middle-blocker
200
1981
Middle-blocker
203
1991
Middle-blocker
207
1992
Middle-blocker
211
1983
Spiker
203
1993
Setter
185
1992
Setter
187
1987
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
192
2000
Wing-spiker
190
1994
Wing-spiker
188
1988
Wing-spiker
190
1984
Activity
Online
+0