1
Olympiacos Piraeus
40.00 points to vm ranking
Libero
185
1987
Middle-blocker
205
1982
Middle-blocker
201
1987
Spiker
198
1985
Spiker
211
1989
Setter
190
1983
Setter
198
1990
Setter
185
1978
Wing-spiker
200
1989
Wing-spiker
185
1993
Wing-spiker
199
1976
Wing-spiker
191
1994
Wing-spiker
201
1987
Wing-spiker
198
1986
2
Iraklis Thessaloniki
32.00 points to vm ranking
Libero
182
1972
Libero
192
1989
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
202
1982
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
204
1982
Spiker
204
1971
Spiker
196
1980
Spiker
191
1993
Setter
187
1980
Wing-spiker
194
1990
Wing-spiker
190
1987
Wing-spiker
198
1980
Wing-spiker
200
1987
3
Panathinaikos Athens
24.00 points to vm ranking
Libero
185
1980
Middle-blocker
201
1986
Middle-blocker
202
1980
Spiker
197
1983
Setter
191
1973
Setter
187
1978
Wing-spiker
196
1981
Wing-spiker
194
1979
4
P.A.O.K. Thessaloniki
20.00 points to vm ranking
Libero
184
1983
Middle-blocker
197
1985
Setter
203
1986
Wing-spiker
195
1983
Wing-spiker
200
1988
5
EA Patras
18.00 points to vm ranking
Libero
184
1989
Libero
187
1981
Middle-blocker
201
1981
Middle-blocker
200
1973
Spiker
194
1980
Setter
183
1977
Setter
191
1976
Wing-spiker
201
1991
Wing-spiker
192
1986
Wing-spiker
195
1985
Wing-spiker
198
1996
6
GS Lamia
16.00 points to vm ranking
Libero
185
1985
Middle-blocker
211
1984
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
202
1989
Setter
187
1988
Wing-spiker
192
1982
Wing-spiker
199
1981
Wing-spiker
201
1987
7
Aris Thessaloniki
14.40 points to vm ranking
Libero
190
1983
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
198
1988
Spiker
200
1982
Spiker
196
1978
Setter
183
1985
Setter
193
1979
Wing-spiker
201
1984
Wing-spiker
194
1987
Wing-spiker
188
1993
8
A.O.P. Kifissias
12.80 points to vm ranking
Libero
180
1988
Libero
191
1983
Middle-blocker
200
1980
Middle-blocker
204
1988
Spiker
197
1980
Setter
181
1980
Wing-spiker
202
1980
9
Ethnikos Alexandroupolis
11.60 points to vm ranking
Libero
188
1996
Spiker
195
1994
Wing-spiker
197
1990
Wing-spiker
203
1993
Wing-spiker
199
1983
10
Apollon Kalamarias
10.40 points to vm ranking
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
200
1992
Middle-blocker
200
1982
Setter
196
1973
Wing-spiker
193
1991
Wing-spiker
197
1988
11
Pegasus Polixnis
9.60 points to vm ranking
Middle-blocker
204
1981
Setter
185
1978
Setter
193
1989
12
Panellinios GS
8.80 points to vm ranking
Libero
185
1990
Spiker
197
1994
Spiker
188
1989
Spiker
198
1987
Setter
190
1991
Wing-spiker
187
1995
Activity
Online
+0