1
Olympiacos Piraeus
40.00 points to vm ranking
Libero
187
1981
Libero
180
1991
Middle-blocker
205
1982
Middle-blocker
201
1986
Middle-blocker
202
1999
Middle-blocker
211
1985
Middle-blocker
202
1982
Spiker
208
1986
Spiker
202
1989
Setter
193
1989
Setter
185
1980
Wing-spiker
200
1989
Wing-spiker
200
1985
Wing-spiker
195
1977
Wing-spiker
203
1993
Wing-spiker
204
1983
2
P.A.O.K. Thessaloniki
32.00 points to vm ranking
Libero
188
1996
Libero
192
1989
Middle-blocker
205
1993
Middle-blocker
198
1988
Middle-blocker
205
1981
Middle-blocker
196
1991
Spiker
203
1998
Spiker
198
1989
Spiker
211
1989
Spiker
200
1985
Setter
198
1990
Setter
193
1979
Wing-spiker
194
1983
Wing-spiker
205
1988
Wing-spiker
195
1999
Wing-spiker
200
1987
3
Foinikas Syrou
24.00 points to vm ranking
Libero
184
1989
Libero
172
1997
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
206
1984
Middle-blocker
200
1996
Spiker
200
1990
Spiker
197
1996
Spiker
203
1995
Spiker
204
1986
Setter
190
1990
Setter
197
1997
Wing-spiker
199
1988
Wing-spiker
198
1996
4
A.O.P. Kifissias
20.00 points to vm ranking
Libero
186
1972
Libero
185
1990
Middle-blocker
204
1991
Middle-blocker
200
1995
Middle-blocker
201
1991
Middle-blocker
206
1988
Spiker
197
1980
Spiker
188
1989
Setter
181
1980
Wing-spiker
188
1999
Wing-spiker
192
1993
Wing-spiker
195
1997
Wing-spiker
196
1990
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
206
1988
5
Panathinaikos Athens
18.00 points to vm ranking
Libero
183
1994
Middle-blocker
205
1993
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
202
1980
Spiker
197
1983
Setter
196
1984
Setter
195
1996
Wing-spiker
198
2000
Wing-spiker
192
2001
Wing-spiker
192
2000
Wing-spiker
195
1993
6
Pamvochaikos V.C.
16.00 points to vm ranking
Libero
183
2000
Libero
184
1983
Middle-blocker
194
1995
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
207
1997
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
207
1997
Spiker
196
1978
Spiker
198
1991
Spiker
193
1998
Setter
194
1982
Setter
194
1995
Setter
183
1985
Wing-spiker
188
1996
Wing-spiker
195
1999
Wing-spiker
195
1996
7
Iraklis Thessaloniki
14.40 points to vm ranking
Libero
182
1998
Libero
182
1972
Middle-blocker
200
1988
Middle-blocker
201
1989
Middle-blocker
194
1997
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
204
1981
Spiker
200
1980
Spiker
198
2001
Spiker
203
1991
Setter
190
1995
Setter
187
1980
Wing-spiker
193
1991
Wing-spiker
200
1986
Wing-spiker
198
1986
Wing-spiker
195
1998
Wing-spiker
194
1996
8
A.E.K. Athens
12.80 points to vm ranking
Libero
185
1985
Middle-blocker
192
1993
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
201
1987
Middle-blocker
203
1986
Spiker
205
1995
Spiker
192
1992
Spiker
202
1991
Setter
187
1990
Setter
200
1992
Setter
190
1991
Setter
182
1976
Wing-spiker
199
1988
Wing-spiker
195
1992
Wing-spiker
194
1979
Wing-spiker
200
1993
Wing-spiker
194
1988
9
Ethnikos Alexandroupolis
11.60 points to vm ranking
Libero
171
1998
Libero
190
1994
Middle-blocker
201
1994
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
197
1999
Middle-blocker
202
1987
Spiker
200
1994
Setter
193
1989
Setter
187
2002
Setter
193
1995
Wing-spiker
186
1995
Wing-spiker
201
1984
Wing-spiker
190
1996
Wing-spiker
197
1986
Wing-spiker
195
1994
10
M.G.S. AE Komotinis
10.40 points to vm ranking
Libero
183
Libero
183
1978
Libero
181
1995
Middle-blocker
196
1993
Middle-blocker
199
1995
Spiker
192
1997
Spiker
195
1994
Spiker
207
1993
Spiker
203
1994
Setter
186
1985
Setter
188
1994
Setter
187
1988
Wing-spiker
188
1997
Wing-spiker
199
1993
Wing-spiker
197
1990
Wing-spiker
201
1986
Activity
Online
+0