1
G.S. VV.F. Ravenna
80.00 points to vm ranking
2
Olimpia VBC Vercelli
64.00 points to vm ranking
3
Alessandria Quattrovalli
48.00 points to vm ranking
4
Libertas Pallavolo Trieste
40.00 points to vm ranking
5
Richard Ginori Livorno
36.00 points to vm ranking
6
Sarca Italchef Centrale Brescia
32.00 points to vm ranking
7
Ansaldo Genova
28.80 points to vm ranking
Activity
Online
+0