1
Leo Shoes Modena
80.00 points to vm ranking
2
G.S. VV.F. Otello Ruini Firenze
64.00 points to vm ranking
3
Pallavolo Parma
48.00 points to vm ranking
4
Virtus Pallavolo Bologna
40.00 points to vm ranking
5
Dorica Pallavolo Ancona
36.00 points to vm ranking
6
Altura Trieste
32.00 points to vm ranking
7
Consar Ravenna
28.80 points to vm ranking
8
Bovoli Bologna
25.60 points to vm ranking
9
Pallavolo Milano Vittorio Veneto
23.20 points to vm ranking
10
La Torre Reggio Emilia
20.80 points to vm ranking
11
Esercito Napoli
19.20 points to vm ranking
12
Portuali Ravenna
17.60 points to vm ranking
Activity
Online
+0