1
Modena Volley 80.00 points to vm ranking
2
G.S. VV.F. Otello Ruini Firenze 64.00 points to vm ranking
3
Pallavolo Parma 48.00 points to vm ranking
4
Virtus Pallavolo Bologna 40.00 points to vm ranking
5
Dorica Pallavolo Ancona 36.00 points to vm ranking
6
Altura Trieste 32.00 points to vm ranking
7
Consar Ravenna 28.80 points to vm ranking
8
Bovoli Bologna 25.60 points to vm ranking
9
Pallavolo Milano Vittorio Veneto 23.20 points to vm ranking
10
La Torre Reggio Emilia 20.80 points to vm ranking
11
Esercito Napoli 19.20 points to vm ranking
12
Portuali Ravenna 17.60 points to vm ranking
Activity
Online
+0