1
Itas Trentino
80.00 points to vm ranking
Libero
185
1980
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
205
1983
Spiker
200
1981
Spiker
200
1977
Setter
188
1976
Setter
195
1973
Wing-spiker
190
1984
Wing-spiker
203
1984
Wing-spiker
200
1983
2
Volley Piacenza
64.00 points to vm ranking
Libero
184
1975
Middle-blocker
202
1983
Middle-blocker
200
1980
Middle-blocker
202
1974
Spiker
195
1976
Spiker
200
1991
Spiker
202
1985
Spiker
200
1977
Setter
194
1977
Setter
196
1973
Wing-spiker
204
1976
Wing-spiker
195
1981
Wing-spiker
185
1988
Wing-spiker
190
1979
3
Piemonte Volley
48.00 points to vm ranking
Libero
189
1989
Libero
180
1989
Middle-blocker
207
1988
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
201
1977
Middle-blocker
200
1978
Spiker
202
1981
Setter
192
1983
Setter
188
1977
Setter
196
1989
Wing-spiker
202
1976
Wing-spiker
198
1985
Wing-spiker
196
1986
Wing-spiker
201
1977
4
Volley Treviso
40.00 points to vm ranking
Libero
182
1976
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
203
1975
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
200
1975
Spiker
204
1978
Setter
182
1987
Setter
190
1989
Setter
186
1984
Wing-spiker
197
1977
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
202
1989
Wing-spiker
202
1977
Wing-spiker
198
1988
Wing-spiker
202
1981
Wing-spiker
190
1973
5
M. Roma Volley
36.00 points to vm ranking
Libero
188
1976
Middle-blocker
208
1981
Middle-blocker
206
1973
Middle-blocker
202
1975
Middle-blocker
194
1976
Middle-blocker
209
1982
Spiker
206
1979
Spiker
202
1970
Setter
188
1980
Setter
188
1966
Universal
193
1979
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
201
1979
Wing-spiker
195
1990
Wing-spiker
192
1989
6
Cucine Lube Civitanova
32.00 points to vm ranking
Libero
191
1973
Libero
190
1991
Middle-blocker
203
1977
Middle-blocker
201
1980
Middle-blocker
202
1977
Middle-blocker
205
1979
Spiker
208
1980
Setter
183
1975
Setter
193
1976
Wing-spiker
191
1981
Wing-spiker
198
1979
Wing-spiker
200
1986
Wing-spiker
193
1977
7
Gabeca Pallavolo Spa
28.80 points to vm ranking
Libero
188
1989
Libero
190
1979
Middle-blocker
202
1978
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
209
1976
Middle-blocker
200
1980
Spiker
201
1979
Setter
198
1983
Setter
196
1986
Setter
194
1988
Setter
180
1980
Wing-spiker
198
1983
Wing-spiker
199
1968
Wing-spiker
203
1986
Wing-spiker
200
1979
8
Azimut Leo Shoes Modena
25.60 points to vm ranking
Libero
181
1988
Libero
190
1981
Middle-blocker
199
1975
Middle-blocker
197
1989
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
203
1982
Spiker
195
1979
Spiker
194
1971
Setter
195
1990
Setter
191
1975
Wing-spiker
194
1977
Wing-spiker
192
1975
Wing-spiker
196
1988
Wing-spiker
202
1990
9
Sparkling Milano
23.20 points to vm ranking
Libero
188
1987
Middle-blocker
204
1978
Middle-blocker
206
1980
Spiker
197
1976
Setter
200
1986
Wing-spiker
209
1976
Wing-spiker
198
1981
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
194
1986
10
Umbria Volley
20.80 points to vm ranking
Libero
194
1971
Middle-blocker
202
1972
Middle-blocker
204
1984
Spiker
195
1987
Setter
196
1979
Universal
205
1983
Wing-spiker
192
1973
Wing-spiker
193
1983
Wing-spiker
212
1984
11
Kioene Padova
19.20 points to vm ranking
Libero
192
1982
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
206
1981
Setter
198
1978
Setter
204
1985
Wing-spiker
191
1986
Wing-spiker
205
1983
Wing-spiker
196
1981
12
Prisma Volley
17.60 points to vm ranking
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
206
1979
Middle-blocker
211
1983
Spiker
198
1977
Spiker
212
1983
Spiker
195
1984
Setter
190
1988
Setter
190
1974
Wing-spiker
195
1978
Wing-spiker
193
1971
13
Volley Corigliano
16.00 points to vm ranking
Libero
183
1983
Libero
185
1985
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
208
1982
Spiker
201
1976
Spiker
204
1981
Setter
188
1977
Setter
202
1976
Wing-spiker
204
1983
Wing-spiker
198
1983
14
Top Volley Latina
14.40 points to vm ranking
Middle-blocker
203
1981
Middle-blocker
205
1981
Spiker
194
1968
Spiker
202
1988
Spiker
202
1976
Wing-spiker
200
1983
Wing-spiker
198
1976
Activity
Online
+0