1
Itas Trentino
80.00 points to vm ranking
Libero
185
1985
Libero
190
1993
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
201
1997
Middle-blocker
198
1981
Middle-blocker
202
1991
Spiker
210
1993
Spiker
215
1984
Spiker
203
1984
Spiker
211
1989
Setter
199
1996
Setter
201
1979
Wing-spiker
198
1991
Wing-spiker
203
1984
Wing-spiker
192
1991
Wing-spiker
199
1996
Wing-spiker
199
1995
2
Azimut Leo Shoes Modena
64.00 points to vm ranking
Libero
181
1988
Libero
185
1986
Middle-blocker
202
1978
Middle-blocker
208
1990
Middle-blocker
204
1994
Middle-blocker
205
1989
Spiker
200
1984
Spiker
200
1991
Setter
190
1986
Setter
194
1977
Setter
192
1994
Universal
190
1995
Wing-spiker
194
1991
Wing-spiker
202
1987
Wing-spiker
197
1993
Wing-spiker
191
1995
3
Cucine Lube Civitanova
48.00 points to vm ranking
Libero
188
1976
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
203
1996
Middle-blocker
204
1987
Spiker
204
1978
Spiker
207
1988
Spiker
201
1989
Setter
182
1996
Setter
196
1989
Setter
183
1975
Wing-spiker
191
1981
Wing-spiker
197
1995
Wing-spiker
202
1989
Wing-spiker
196
1986
4
Sir Safety Conad Perugia
40.00 points to vm ranking
Libero
183
1983
Libero
190
1985
Middle-blocker
201
1995
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
206
1983
Middle-blocker
205
1990
Spiker
200
1991
Spiker
205
1995
Spiker
205
1989
Setter
189
1979
Setter
194
1988
Wing-spiker
204
1990
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
192
1973
5
Calzedonia Verona
36.00 points to vm ranking
Libero
190
1991
Middle-blocker
207
1990
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
204
1992
Spiker
202
1988
Spiker
201
1984
Setter
188
1980
Wing-spiker
203
1989
Wing-spiker
198
1993
Wing-spiker
193
1983
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
196
1992
6
Top Volley Latina
32.00 points to vm ranking
Libero
190
1979
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
208
1981
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
208
1989
Spiker
196
1996
Spiker
207
1988
Setter
186
1979
Wing-spiker
194
1993
Wing-spiker
200
1985
Wing-spiker
199
1988
Wing-spiker
191
1990
7
Consar Ravenna
28.80 points to vm ranking
Libero
185
1980
Libero
174
1992
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
205
1994
Middle-blocker
205
1985
Spiker
205
1992
Spiker
217
1990
Setter
184
1988
Setter
195
1988
Wing-spiker
195
1995
Wing-spiker
203
1991
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
203
1993
8
Pallavolo Molfetta
25.60 points to vm ranking
Libero
178
1995
Libero
183
1983
Middle-blocker
200
1989
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1983
Middle-blocker
200
1994
Middle-blocker
209
1982
Spiker
206
1993
Spiker
205
1988
Spiker
201
1991
Setter
199
1993
Setter
196
1987
Setter
195
1989
Wing-spiker
195
1987
Wing-spiker
197
1991
Wing-spiker
201
1987
Wing-spiker
190
1987
9
Volley Piacenza
23.20 points to vm ranking
Libero
180
1984
Libero
192
1982
Middle-blocker
207
1988
Middle-blocker
208
1986
Middle-blocker
205
1982
Middle-blocker
200
1979
Setter
196
1973
Setter
191
1993
Setter
193
1976
Wing-spiker
204
1976
Wing-spiker
185
1988
Wing-spiker
198
1982
Wing-spiker
190
1973
Wing-spiker
205
1991
10
Revivre Axopower Milano
20.80 points to vm ranking
Libero
185
1990
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
207
1987
Spiker
206
1987
Setter
198
1989
Wing-spiker
205
1992
Wing-spiker
191
1986
Wing-spiker
200
1979
Wing-spiker
202
1981
Wing-spiker
196
1986
11
Kioene Padova
19.20 points to vm ranking
Libero
192
1982
Libero
182
1995
Middle-blocker
202
1993
Middle-blocker
200
1989
Middle-blocker
195
1990
Spiker
197
1989
Setter
190
1988
Setter
185
1983
Wing-spiker
192
1993
Wing-spiker
198
1985
Wing-spiker
204
1995
Wing-spiker
200
1994
12
Vero Volley Monza
17.60 points to vm ranking
Libero
183
1984
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
210
1993
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
188
1992
Middle-blocker
200
1980
Middle-blocker
205
1990
Setter
197
1992
Universal
199
1986
Wing-spiker
202
1988
Wing-spiker
203
1989
Wing-spiker
191
1987
Wing-spiker
196
1997
Wing-spiker
193
1987
13
Città di Castello
16.00 points to vm ranking
Libero
184
1991
Middle-blocker
197
1983
Middle-blocker
207
1993
Middle-blocker
207
1992
Spiker
206
1991
Spiker
204
1981
Spiker
197
1993
Setter
188
1977
Setter
184
1983
Setter
198
1991
Wing-spiker
190
1984
Wing-spiker
191
1994
Wing-spiker
195
1989
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
197
1996
Activity
Online
+0