1
ACH Volley Ljubljana 30.00 points to vm ranking
2
Hypo Tirol Innsbruck 24.00 points to vm ranking
3
OK Mladost Kaštela 18.00 points to vm ranking
4
SK Posojilnica AICH/DOB 15.00 points to vm ranking
5
OK Salonit Anhovo 13.50 points to vm ranking
6
VK Chemes Humenné 12.00 points to vm ranking
7
Fino Kaposvar 10.80 points to vm ranking
9
hotVolleys Vienna 8.70 points to vm ranking
10
HAOK Mladost Zagreb 7.80 points to vm ranking
Activity
Online
+0