1
AZS Uniwersytet Warszawski
55.00 points to vm ranking
2
Legia Warszawa
44.00 points to vm ranking
3
Wybrzeże Gdańsk
33.00 points to vm ranking
4
Gwardia Wrocław
27.50 points to vm ranking
5
GKS Katowice
24.75 points to vm ranking
6
AZS Politechnika Krakowska
22.00 points to vm ranking
7
AZS Łódź
19.80 points to vm ranking
8
Pogoń Szczecin
17.60 points to vm ranking
9
Korona Kraków
15.95 points to vm ranking
10
AZS Wrocław
14.30 points to vm ranking
11
Gwardia Białystok
13.20 points to vm ranking
12
Czarni Wrocław
12.10 points to vm ranking
Activity
Online
+0