1
AZS Uniwersytet Warszawski
55.00 points to vm ranking
2
Hutnik Kraków
44.00 points to vm ranking
3
Legia Warszawa
33.00 points to vm ranking
4
Gwardia Wrocław
27.50 points to vm ranking
5
Indykpol AZS Olsztyn
24.75 points to vm ranking
6
Stal Mielec
22.00 points to vm ranking
7
GKS Katowice
19.80 points to vm ranking
8
Aqua-Zdrój Wałbrzych
17.60 points to vm ranking
9
AZS Gdańsk
15.95 points to vm ranking
10
Anilana Łódź
14.30 points to vm ranking
11
Wawel Kraków
13.20 points to vm ranking
12
Odra Wrocław
12.10 points to vm ranking
Activity
Online
+0