1
Legia Warszawa
55.00 points to vm ranking
Libero
192
1964
Middle-blocker
202
1960
Middle-blocker
199
1957
Setter
195
1957
Setter
185
1958
Setter
195
1958
Wing-spiker
195
1959
Wing-spiker
195
1963
Wing-spiker
193
1956
Wing-spiker
190
1957
Wing-spiker
193
1963
Wing-spiker
192
1958
2
Gwardia Wrocław
44.00 points to vm ranking
Middle-blocker
199
1960
Middle-blocker
199
1956
Middle-blocker
197
1960
Middle-blocker
197
1961
Middle-blocker
197
1962
Setter
196
1959
Setter
182
1956
Wing-spiker
190
1958
Wing-spiker
195
1959
Wing-spiker
194
1963
Wing-spiker
195
1961
Wing-spiker
190
1962
Wing-spiker
185
1961
Wing-spiker
189
1954
3
Stocznia Szczecin
33.00 points to vm ranking
Middle-blocker
196
1959
Middle-blocker
198
1966
Middle-blocker
189
1960
Middle-blocker
193
1960
Spiker
197
1961
Setter
185
1965
Setter
185
1959
Setter
185
1960
Setter
186
1954
Universal
190
Wing-spiker
191
1960
Wing-spiker
191
1961
4
Indykpol AZS Olsztyn
27.50 points to vm ranking
Middle-blocker
198
1964
Middle-blocker
196
1961
Middle-blocker
196
1957
Middle-blocker
200
1957
Setter
186
1956
Setter
182
1957
Setter
190
1961
Wing-spiker
185
1954
Wing-spiker
193
1963
Wing-spiker
193
1952
Wing-spiker
188
1955
Wing-spiker
192
1959
Wing-spiker
190
1956
Wing-spiker
190
1963
5
Płomień Sosnowiec
24.75 points to vm ranking
190
1965
Libero
192
1961
Middle-blocker
197
1960
Middle-blocker
200
1960
Middle-blocker
197
1954
Middle-blocker
199
1960
Setter
180
1953
Setter
191
1961
Wing-spiker
194
1961
Wing-spiker
194
1958
Wing-spiker
186
1963
Wing-spiker
193
1959
6
Resovia Rzeszów
22.00 points to vm ranking
Libero
194
1964
Middle-blocker
199
1963
Middle-blocker
193
1961
Middle-blocker
202
1957
Spiker
196
1963
Setter
183
1954
Setter
198
1962
Setter
182
1961
Setter
180
1952
Setter
187
1961
Wing-spiker
192
1965
Wing-spiker
188
1961
Wing-spiker
193
1964
7
MKS Andrychów
19.80 points to vm ranking
Middle-blocker
194
1963
Middle-blocker
199
1957
Middle-blocker
192
1955
Middle-blocker
200
1959
Middle-blocker
195
1961
Middle-blocker
197
1955
Setter
185
1957
Setter
183
1952
Wing-spiker
186
1957
Wing-spiker
191
1953
Wing-spiker
193
1963
Wing-spiker
191
1960
8
Resursa Łódź
17.60 points to vm ranking
Middle-blocker
192
1965
Middle-blocker
194
1956
Middle-blocker
194
1958
Middle-blocker
196
1958
Middle-blocker
201
1956
Wing-spiker
192
1964
Wing-spiker
190
1961
Wing-spiker
190
1959
Wing-spiker
190
1962
Wing-spiker
193
1965
Wing-spiker
192
1955
Wing-spiker
194
1963
Wing-spiker
195
1966
Wing-spiker
193
1955
Wing-spiker
191
1950
9
MKS Avia Świdnik
15.95 points to vm ranking
Middle-blocker
194
1964
Middle-blocker
193
1961
Middle-blocker
203
1963
Middle-blocker
193
1958
Setter
186
1959
Setter
187
1960
Wing-spiker
190
1959
Wing-spiker
188
1951
Wing-spiker
191
1962
Wing-spiker
192
1958
Wing-spiker
190
1952
10
Hutnik Kraków
14.30 points to vm ranking
Middle-blocker
196
1961
Middle-blocker
195
1961
Middle-blocker
199
1957
Spiker
195
1965
Setter
190
1958
Wing-spiker
194
1962
Wing-spiker
186
1954
Wing-spiker
192
1955
Wing-spiker
185
1955
Wing-spiker
193
1963
Wing-spiker
190
1964
Wing-spiker
193
1962
Activity
Online
+0