1
Skra Bełchatów
55.00 points to vm ranking
Libero
190
1976
Libero
188
1983
Middle-blocker
204
1978
Middle-blocker
202
1976
Middle-blocker
200
1992
Middle-blocker
207
1978
Spiker
208
1981
Spiker
198
1983
Spiker
194
1983
Spiker
198
1980
Setter
200
1984
Setter
190
1977
Wing-spiker
198
1967
Wing-spiker
197
1981
Wing-spiker
206
1977
Wing-spiker
200
1976
2
AZS Częstochowa
44.00 points to vm ranking
Libero
185
1978
Middle-blocker
205
1988
Middle-blocker
207
1974
Middle-blocker
206
1987
Middle-blocker
199
1977
Spiker
198
1987
Spiker
196
1980
Setter
200
1972
Setter
183
1983
Wing-spiker
193
1976
Wing-spiker
197
1988
Wing-spiker
194
1983
Wing-spiker
191
1980
3
Indykpol AZS Olsztyn
33.00 points to vm ranking
Libero
190
1983
Libero
193
1973
Libero
190
1975
Middle-blocker
200
1981
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
203
1988
Middle-blocker
206
1981
Spiker
202
1978
Spiker
207
1981
Setter
202
1976
Setter
189
1983
Setter
200
1977
Setter
204
1988
Wing-spiker
194
1988
Wing-spiker
200
1981
Wing-spiker
195
1987
Wing-spiker
199
1981
Wing-spiker
198
1980
4
Jastrzębski Węgiel
27.50 points to vm ranking
Libero
183
1983
Middle-blocker
210
1974
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
205
1977
Spiker
210
1987
Spiker
200
1976
Setter
187
1987
Setter
190
1995
Setter
192
1972
Wing-spiker
196
1977
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
193
1983
5
Resovia Rzeszów
24.75 points to vm ranking
Libero
188
1978
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
206
1972
Middle-blocker
200
1984
Middle-blocker
208
1987
Middle-blocker
203
1984
Spiker
196
1977
Spiker
192
1980
Setter
195
1976
Setter
192
1979
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
196
1988
Wing-spiker
198
1976
Wing-spiker
198
1972
Wing-spiker
191
1980
6
Kędzierzyn Koźle
22.00 points to vm ranking
Libero
182
1982
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
215
1975
Middle-blocker
202
1978
Spiker
193
1983
Spiker
207
1988
Spiker
196
1979
Spiker
197
1987
Setter
188
1980
Setter
201
1979
Wing-spiker
193
1980
Wing-spiker
191
1989
Wing-spiker
206
1988
Wing-spiker
200
1979
7
Płomień Sosnowiec
19.80 points to vm ranking
Libero
183
1987
Libero
190
1969
Middle-blocker
206
1986
Middle-blocker
197
1975
Middle-blocker
199
1982
Spiker
194
1978
Spiker
199
1978
Setter
182
1979
Setter
189
1984
Wing-spiker
198
1979
Wing-spiker
199
1979
Wing-spiker
187
1982
Wing-spiker
190
1986
8
Cerrad Czarni Radom
17.60 points to vm ranking
Libero
183
1988
Libero
176
1989
Libero
178
1980
Libero
194
1977
Middle-blocker
205
1975
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
193
1987
Middle-blocker
201
1988
Middle-blocker
197
1988
Middle-blocker
201
1988
Spiker
197
1988
Spiker
208
1974
Spiker
196
1987
Setter
190
1979
Setter
199
1980
Setter
194
1990
Setter
195
1979
Setter
197
1997
Wing-spiker
194
1986
Wing-spiker
193
1983
Wing-spiker
196
1979
Wing-spiker
192
1987
Wing-spiker
197
1989
Wing-spiker
194
1985
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
194
1991
9
ONICO Warsaw
15.95 points to vm ranking
Libero
180
1988
Libero
186
1982
Middle-blocker
206
1972
Middle-blocker
199
1987
Middle-blocker
198
1983
Middle-blocker
198
1976
Spiker
195
1973
Setter
190
1974
Setter
195
1980
Wing-spiker
198
1982
Wing-spiker
203
1988
Wing-spiker
194
1987
Wing-spiker
189
1973
Wing-spiker
196
1987
10
Chemik Bydgoszcz
14.30 points to vm ranking
Libero
183
1984
Middle-blocker
206
1985
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
200
1987
Spiker
202
1974
Spiker
196
1990
Setter
182
1977
Setter
193
1981
Setter
196
1987
Wing-spiker
196
1984
Wing-spiker
195
1983
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
196
1980
Activity
Online
+0