1
Skra Bełchatów
55.00 points to vm ranking
Libero
185
1978
Middle-blocker
204
1978
Middle-blocker
200
1992
Middle-blocker
212
1985
Middle-blocker
206
1988
Middle-blocker
204
1986
Middle-blocker
207
1978
Spiker
207
1988
Spiker
196
1990
Spiker
196
1979
Spiker
194
1983
Setter
190
1977
Setter
194
1973
Wing-spiker
192
1990
Wing-spiker
200
1983
Wing-spiker
197
1981
Wing-spiker
208
1991
Wing-spiker
200
1976
2
Jastrzębski Węgiel
44.00 points to vm ranking
Libero
183
1983
Middle-blocker
205
1975
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
202
1978
Middle-blocker
208
1988
Spiker
197
1981
Setter
196
1987
Setter
187
1987
Setter
190
1995
Setter
204
1983
Wing-spiker
197
1981
Wing-spiker
198
1974
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
202
1977
Wing-spiker
200
1979
Wing-spiker
194
1985
3
Resovia Rzeszów
33.00 points to vm ranking
Libero
188
1978
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
206
1986
Middle-blocker
208
1987
Middle-blocker
206
1981
Middle-blocker
203
1984
Spiker
198
1986
Spiker
204
1980
Spiker
196
1977
Setter
195
1976
Setter
191
1980
Setter
187
1978
Wing-spiker
195
1983
Wing-spiker
193
1976
Wing-spiker
194
1983
Wing-spiker
207
1991
4
Kędzierzyn Koźle
27.50 points to vm ranking
Libero
182
1982
Libero
190
1983
Middle-blocker
199
1977
Middle-blocker
199
1982
Middle-blocker
202
1984
Spiker
198
1983
Spiker
197
1987
Setter
188
1980
Setter
182
1979
Wing-spiker
196
1984
Wing-spiker
200
1975
Wing-spiker
193
1976
5
AZS Częstochowa
24.75 points to vm ranking
Libero
184
1990
Middle-blocker
205
1988
Middle-blocker
206
1987
Middle-blocker
198
1989
Spiker
198
1987
Spiker
198
1989
Spiker
195
1988
Setter
196
1990
Setter
187
1974
Wing-spiker
196
1977
Wing-spiker
197
1988
Wing-spiker
191
1980
Wing-spiker
194
1984
Wing-spiker
191
1980
6
Chemik Bydgoszcz
22.00 points to vm ranking
Libero
183
1984
Libero
190
1975
Libero
186
1989
Middle-blocker
195
1981
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
205
1977
Middle-blocker
198
1982
Middle-blocker
205
1977
Spiker
198
1989
Spiker
202
1978
Spiker
196
1990
Setter
190
1996
Setter
183
1983
Setter
195
1979
Universal
194
1978
Wing-spiker
195
1990
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
206
1977
Wing-spiker
200
1979
Wing-spiker
195
1989
Wing-spiker
194
1989
7
Indykpol AZS Olsztyn
19.80 points to vm ranking
Libero
180
1983
Middle-blocker
204
1987
Middle-blocker
205
1981
Middle-blocker
198
1976
Middle-blocker
203
1988
Spiker
192
1980
Spiker
193
1984
Setter
193
1981
Setter
191
1988
Wing-spiker
194
1988
Wing-spiker
199
1976
Wing-spiker
199
1981
Wing-spiker
203
1986
8
Siatkarz Wieluń
17.60 points to vm ranking
Libero
192
1983
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
215
1975
Spiker
202
1985
Spiker
207
1981
Spiker
201
1987
Setter
200
1972
Setter
185
1984
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
198
1982
Wing-spiker
196
1985
Wing-spiker
187
1987
9
Cerrad Czarni Radom
15.95 points to vm ranking
Libero
183
1987
Libero
183
1988
Middle-blocker
202
1986
Middle-blocker
201
1980
Middle-blocker
200
1984
Spiker
197
1988
Spiker
200
1976
Spiker
196
1992
Setter
190
1979
Setter
196
1981
Setter
199
1980
Wing-spiker
193
1984
Wing-spiker
200
1989
Wing-spiker
193
1983
Wing-spiker
195
1987
Wing-spiker
192
1987
Wing-spiker
198
1983
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
194
1991
10
ONICO Warsaw
14.30 points to vm ranking
Libero
180
1988
Libero
188
1983
Middle-blocker
204
1983
Middle-blocker
199
1987
Middle-blocker
201
1989
Spiker
198
1989
Spiker
198
1980
Spiker
195
1973
Setter
200
1984
Setter
188
1976
Wing-spiker
203
1988
Wing-spiker
196
1987
Wing-spiker
192
1982
Wing-spiker
193
1989
Wing-spiker
200
1990
Activity
Online
+0