1
VK Chemes Humenné 25.00 points to vm ranking
2
VK MIRAD PU Prešov 20.00 points to vm ranking
3
VKP Bratislava 15.00 points to vm ranking
4
Volejbal Nitra 12.50 points to vm ranking
5
VŠK Púchov 11.25 points to vm ranking
6
Volley Team Unicef Bratislava 10.00 points to vm ranking
7
VK Slavia Svidnik 9.00 points to vm ranking
8
VK Nové Mesto nad Váhom 8.00 points to vm ranking
9
Cop Volley Trencin 7.25 points to vm ranking
10
Lokomotiva Zvolen 6.50 points to vm ranking
Activity
Online
+0