1
VKP Bratislava 25.00 points to vm ranking
2
VK Chemes Humenné 20.00 points to vm ranking
3
VK Slavia Svidnik 15.00 points to vm ranking
4
VO TJ Spartak Myjava 12.50 points to vm ranking
5
Volley Team Unicef Bratislava 11.25 points to vm ranking
6
VKM Stará Ľubovňa 10.00 points to vm ranking
7
Volejbal Nitra 9.00 points to vm ranking
8
Cop Volley Trencin 8.00 points to vm ranking
9
VK MIRAD PU Prešov 7.25 points to vm ranking
10
VŠK Púchov 6.50 points to vm ranking
Activity
Online
+0