1
Barkom Lviv 20.00 points to vm ranking
2
Lokomotiv Kharkov 16.00 points to vm ranking
3
Novator Khmelnitsky 12.00 points to vm ranking
4
SDJuSSz-WDAU Vinnytsia 10.00 points to vm ranking
5
Chernigov Burevesnik 9.00 points to vm ranking
6
Dnipro-Dinamo Dnipropetrovsk 8.00 points to vm ranking
7
Juridical Academy Kharkov 7.20 points to vm ranking
8
Favorit Lubny 6.40 points to vm ranking
Activity
Online
+0