Edit logo

Team data

Edit
Ranking 139
Country Russia
Town Niznevartovsk
Views 6711
Added by Volleybox

Social profiles

Edit

Best players in club history

Artem VolvichEvgeny SivozhelezArtem ErmakovAlexander KorneevStanislav DineykinMihail BeketovMaxim PanteleymonenkoSalvador Hidalgo OlivaKhachatur StepanyanAnton FomenkoDenis IgnatyevValentin KrotkovGeorgi BratoevNikolay LeonenkoAndrei VoronkovAlexander YanutovMaxim ShulginMaxim Kulikov

2019/20

Middle-blocker
204
1990
Middle-blocker
206
1998
Middle-blocker
200
1995
Opposite
200
1993
Opposite
197
1994
Setter
188
1986
Outside Hitter
200
1991
Outside Hitter
197
1989

2018/19

Libero
198
1983
Libero
185
1998
Middle-blocker
204
1983
Middle-blocker
206
1998
Middle-blocker
207
1993
Middle-blocker
200
1995
Opposite
196
1989
Opposite
200
1993
Opposite
203
1987
Setter
201
1978
Outside Hitter
197
1987
Outside Hitter
203
1997
Outside Hitter
200
1991
Outside Hitter
200
1992
Outside Hitter
204
1995

2017/18

Libero
185
1998
Libero
182
1987
Middle-blocker
204
1996
Middle-blocker
206
1998
Middle-blocker
207
1999
Middle-blocker
207
1993
Middle-blocker
200
1995
Opposite
202
1988
Opposite
203
1993
Opposite
202
1996
Setter
192
1987
Outside Hitter
200
1990
Outside Hitter
194
1984
Outside Hitter
207
1994
Outside Hitter
204
1995
Outside Hitter
199
1987

2016/17

Libero
182
1987
Middle-blocker
198
1991
Middle-blocker
207
1993
Middle-blocker
200
1995
Opposite
202
1988
Opposite
200
1985
Setter
192
1987
Setter
194
1982
Outside Hitter
202
1986
Outside Hitter
200
1988

2015/16

Libero
182
1987
Libero
195
1991
Middle-blocker
205
1992
Middle-blocker
198
1991
Middle-blocker
200
1995
Opposite
202
1985
Opposite
202
1991
Setter
197
1991
Setter
194
1982
Universal
200
1994
Outside Hitter
202
1987
Outside Hitter
200
1988
Outside Hitter
198
1994

2014/15

Libero
182
1987
Libero
195
1991
Middle-blocker
205
1989
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
198
1991
Opposite
194
1988
Opposite
196
1989
Opposite
204
1989
Setter
194
1982
Universal
200
1994
Outside Hitter
199
1988
Outside Hitter
204
1995
Outside Hitter
202
1988

2013/14

Libero
182
1987
Middle-blocker
205
1989
Middle-blocker
198
1991
Middle-blocker
197
1980
Opposite
202
1986
Opposite
196
1989
Universal
200
1994
Outside Hitter
195
1985
Outside Hitter
199
1987

2012/13

Libero
182
1987
Middle-blocker
203
1989
Middle-blocker
205
1989
Opposite
202
1986
Opposite
206
1991
Setter
203
1987
Setter
191
1986
Outside Hitter
195
1986
Outside Hitter
199
1987

2011/12

Libero
182
1987
Middle-blocker
203
1989
Opposite
202
1986
Opposite
202
1985
Outside Hitter
200
1988
Outside Hitter
199
1987

2010/11

Libero
182
1987
Middle-blocker
203
1989
Opposite
202
1986
Setter
198
1987
Outside Hitter
197
1987
Outside Hitter
200
1988
Outside Hitter
199
1987

2009/10

Libero
182
1987
Middle-blocker
203
1989
Outside Hitter
200
1988

2008/09

Libero
182
1987
Libero
190
1987
Libero
188
1987
Middle-blocker
208
1990
Middle-blocker
205
1989
Opposite
200
1985
Opposite
201
1987
Outside Hitter
204
1981

2007/08

Libero
198
1983
Libero
182
1987
Libero
190
1987
Libero
188
1987
Libero
193
1985
Middle-blocker
208
1990
Middle-blocker
206
1986
Opposite
200
1985
Opposite
201
1987
Outside Hitter
196
1986

2006/07

Libero
198
1983
Libero
182
1987
Libero
188
1987
Middle-blocker
206
1986
Opposite
200
1985
Outside Hitter
196
1986

2005/06

Libero
195
1983
Libero
198
1983
Opposite
200
1985
Setter
204
1983
Universal
1967
Outside Hitter
196
1986
Outside Hitter
201
1984

2004/05

Libero
195
1983
Libero
198
1983
Opposite
200
1985
Setter
204
1983
Universal
1967
Outside Hitter
196
1986
Outside Hitter
201
1984

2003/04

Libero
198
1983
Libero
195
1983
Opposite
200
1985
Setter
204
1983

2002/03

Libero
198
1983
Libero
195
1983
Libero
188
1982
Setter
204
1983

2001/02

Libero
198
1983
Libero
195
1983
Libero
188
1982
Setter
204
1983

2000/01

Libero
198
1983
Libero
195
1983
Setter
204
1983

1999/00

Libero
198
1983
Libero
195
1983
Setter
204
1983

1998/99

Libero
198
1983

1997/98

Middle-blocker
215
1973
Outside Hitter
200
1980

1996/97

Middle-blocker
215
1973
Outside Hitter
200
1980

1995/96

Middle-blocker
215
1973

1994/95

Universal
1967

1993/94

Universal
1967

1992/93

Universal
1967
Activity
Online
+0