Edit logo
Photo by S…k

Zarevo Makiyivka

Team data

Edit
Ranking
1525
Country
Ukraine
Town
Makiyivka
Views
2184
Added by
Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Lokomotiv Makiyivka

2007/08

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2007/08
8
Ukrainian Superliga 2007/08 8.00 points to ranking

2006/07

added 1 year ago by Vitalii Kravets
Men Ukrainian Vyshcha Liga 2006/07
8
Ukrainian Vyshcha Liga 2006/07 2.40 points to ranking

2005/06

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2005/06
7
Ukrainian Superliga 2005/06 9.00 points to ranking

2004/05

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2004/05
7
Ukrainian Superliga 2004/05 9.00 points to ranking

2003/04

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2003/04
6
Ukrainian Superliga 2003/04 10.00 points to ranking

2002/03

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2002/03
8
Ukrainian Superliga 2002/03 8.00 points to ranking

2001/02

added 8 years ago by Volleybox
Men Challenge Cup 2001/02
41
Challenge Cup 2001/02 0.06 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2001/02
6
Ukrainian Superliga 2001/02 10.00 points to ranking

2000/01

added 8 years ago by Volleybox
Men Ukrainian Superliga 2000/01
4
Ukrainian Superliga 2000/01 12.50 points to ranking

1993/94

added 4 days ago by Vasil Prehara
Men Ukrainian Persha Liga 1993/94
14
Ukrainian Persha Liga 1993/94 0.54 points to ranking
0