Edit logo
Photo added by Mentoll

Zhytychi-ZHNAEU

Wallpaper added by Vitalii Latysh

Team data

Edit
Ranking
1987
Ranking in 2020
130
Country
Ukraine
Town
Zhytomyr
Views
2114
Added by
franzvinci01

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
Zhytychi-ZHNAEU
vs
Burevisnyk-SHVSM

Historical names

  • Zhitichi Zhitomir
  • Zhytychi
  • Zhytychi Zhytomyr

2020/21

Players
Outside Hitter
193
1997
Staff members

Nothing found

2019/20

Players
Setter
200
1996
Setter
175
1984
Setter
188
2000
Setter
187
1995
Opposite
202
1986
Opposite
195
1995
Opposite
199
1988
Outside Hitter
193
1994
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
195
1992
Outside Hitter
200
1997
Outside Hitter
196
1996
Outside Hitter
195
1999
Middle-blocker
200
1997
Middle-blocker
217
1981
Middle-blocker
198
1998
Libero
177
1991
Libero
180
1988
Staff members

Nothing found

2018/19

Players
Setter
193
1983
Setter
187
1995
Opposite
202
1992
Opposite
193
1993
Outside Hitter
193
1994
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
200
1997
Outside Hitter
190
1995
Outside Hitter
198
1989
Middle-blocker
200
1997
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
201
1988
Middle-blocker
201
1989
Middle-blocker
217
1981
Libero
180
1988
Libero
182
1994
Staff members

Nothing found

2017/18

Players
Outside Hitter
187
1985
Staff members

Nothing found

0 0