Edit logo
Photo added by Mentoll

Zhytychi-ZHNAEU

Wallpaper added by Vitalii Latysh

Team data

Edit
Ranking 2188
Country Ukraine
Town Zhytomyr
Views 1126
Added by franzvinci01

Social profiles

Edit

Soonest match

Get code
Novator Khmelnitsky
vs
Zhytychi-ZHNAEU

Historical names

  • Zhitichi Zhitomir
  • Zhytychi
  • Zhytychi Zhytomyr

2019/20

Libero
177
1991
Libero
180
1988
Middle-blocker
200
1997
Middle-blocker
217
1981
Middle-blocker
198
1998
Opposite
202
1986
Opposite
195
1995
Opposite
199
1988
Setter
200
1996
Setter
175
1984
Setter
188
2000
Setter
187
1995
Outside Hitter
193
1994
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
199
1997
Outside Hitter
196
1996
Outside Hitter
195
1999

2018/19

Libero
180
1988
Libero
182
1994
Middle-blocker
200
1997
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
201
1989
Middle-blocker
201
1988
Middle-blocker
217
1981
Opposite
202
1992
Opposite
193
1993
Setter
193
1983
Setter
187
1995
Outside Hitter
193
1994
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
199
1997
Outside Hitter
190
1995
Outside Hitter
198
1989

2017/18

Outside Hitter
187
1985
+0