1
Gas Sales Piacenza
10.00 points to vm ranking
Libero
190
1985
Libero
182
1997
Middle-blocker
202
1991
Middle-blocker
187
1992
Middle-blocker
198
1996
Spiker
204
1978
Spiker
201
1989
Spiker
195
1997
Setter
193
1999
Setter
188
1983
Wing-spiker
198
1987
Wing-spiker
194
1992
Wing-spiker
191
1983
Wing-spiker
192
1988
2
Olimpia Bergamo
8.00 points to vm ranking
Libero
185
1989
Libero
183
1991
Middle-blocker
202
1994
Middle-blocker
195
1994
Middle-blocker
190
2001
Middle-blocker
195
1992
Spiker
194
1996
Spiker
198
1990
Spiker
203
1997
Setter
190
1980
Wing-spiker
203
1991
Wing-spiker
187
1996
Wing-spiker
190
2000
Wing-spiker
198
1993
3
Atlantide Pallavolo Brescia
6.00 points to vm ranking
Libero
176
1996
Libero
184
1998
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
202
1992
Middle-blocker
199
1991
Middle-blocker
185
1996
Middle-blocker
200
1993
Spiker
202
1994
Spiker
197
1999
Setter
190
1997
Setter
190
1999
Setter
188
1999
Setter
180
1980
Wing-spiker
197
1977
Wing-spiker
190
1990
Wing-spiker
177
1997
Wing-spiker
178
1999
Wing-spiker
188
1983
Wing-spiker
204
1995
3
Synergy Arapi F.lli Mondovì
6.00 points to vm ranking
Libero
180
1993
Libero
180
1997
Middle-blocker
200
2000
Middle-blocker
197
1997
Middle-blocker
202
1992
Middle-blocker
198
1995
Spiker
198
1997
Spiker
198
1993
Setter
190
1998
Setter
194
1995
Wing-spiker
190
1996
Wing-spiker
190
1990
Wing-spiker
180
1998
Wing-spiker
195
1991
5
Conad Reggio Emilia
4.50 points to vm ranking
Libero
170
1996
Libero
180
1998
Middle-blocker
200
1993
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
198
1987
Spiker
204
1998
Spiker
202
1988
Setter
190
1987
Setter
190
1981
Wing-spiker
201
1987
Wing-spiker
197
1985
Wing-spiker
190
1986
Wing-spiker
199
1985
5
Elios Messaggerie Catania
4.50 points to vm ranking
Libero
185
1993
Libero
185
1998
Middle-blocker
195
1986
Middle-blocker
190
1998
Middle-blocker
200
1996
Middle-blocker
195
1987
Spiker
198
1988
Setter
189
1991
Setter
182
1997
Wing-spiker
197
1995
Wing-spiker
196
1997
Wing-spiker
195
1994
Wing-spiker
186
2000
Wing-spiker
195
1999
5
Monini Marconi Spoleto
4.50 points to vm ranking
Libero
180
1993
Libero
189
1983
Middle-blocker
202
1992
Middle-blocker
195
1989
Middle-blocker
200
1998
Middle-blocker
202
1994
Spiker
192
1993
Setter
185
1997
Setter
192
1993
Universal
199
1986
Wing-spiker
196
1991
Wing-spiker
198
1985
Wing-spiker
192
1991
Wing-spiker
190
1991
5
Videx Grottazzolina
4.50 points to vm ranking
Libero
175
1994
Libero
183
1983
Middle-blocker
197
1998
Middle-blocker
202
1992
Middle-blocker
198
1980
Spiker
191
1981
Spiker
198
1995
Setter
183
1997
Setter
185
1989
Universal
196
1981
Wing-spiker
196
1990
Wing-spiker
188
2000
Wing-spiker
198
1982
Wing-spiker
185
1996
Activity
Online
+0