1
G.S. Robur Ravenna 80.00 points to vm ranking
2
Multedo 1930 Genova 64.00 points to vm ranking
3
Minelli Modena 48.00 points to vm ranking
4
Pallavolo Parma 40.00 points to vm ranking
5
Libertas Pallavolo Trieste 36.00 points to vm ranking
6
S.S. Lazio Pallavolo 32.00 points to vm ranking
7
Avia Pervia Modena 28.80 points to vm ranking
8
Alessandria Quattrovalli 25.60 points to vm ranking
9
Ruentes Ravenna 23.20 points to vm ranking
10
Olimpia VBC Vercelli 20.80 points to vm ranking
Activity
Online
+0