1
G.S. VV.F. Ravenna
80.00 points to vm ranking
2
Multedo 1930 Genova
64.00 points to vm ranking
3
Minelli Modena
48.00 points to vm ranking
4
Pallavolo Parma
40.00 points to vm ranking
5
Libertas Pallavolo Trieste
36.00 points to vm ranking
6
S.S. Lazio Pallavolo
32.00 points to vm ranking
7
Avia Pervia Modena
28.80 points to vm ranking
8
Alessandria Quattrovalli
25.60 points to vm ranking
9
Ruentes Ravenna
23.20 points to vm ranking
10
Olimpia VBC Vercelli
20.80 points to vm ranking
Activity
Online
+0