1
Itas Trentino
80.00 points to vm ranking
Libero
185
1980
Libero
185
1985
Middle-blocker
200
1991
Middle-blocker
202
1981
Middle-blocker
198
1981
Spiker
211
1989
Setter
196
1979
Setter
190
1979
Setter
199
1996
Universal
205
1983
Wing-spiker
198
1991
Wing-spiker
203
1984
Wing-spiker
207
1986
Wing-spiker
200
1985
Wing-spiker
207
1989
2
Cucine Lube Civitanova
64.00 points to vm ranking
Libero
188
1976
Middle-blocker
203
1986
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
204
1993
Middle-blocker
205
1994
Middle-blocker
204
1987
Spiker
200
1994
Spiker
202
1988
Spiker
207
1988
Setter
200
1986
Setter
183
1975
Setter
197
1993
Universal
190
1980
Wing-spiker
195
1982
Wing-spiker
202
1987
Wing-spiker
202
1989
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
196
1986
3
Volley Piacenza
48.00 points to vm ranking
Libero
180
1984
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
200
1979
Middle-blocker
205
1987
Middle-blocker
206
1987
Spiker
204
1978
Spiker
200
1991
Setter
188
1977
Setter
194
1988
Wing-spiker
197
1984
Wing-spiker
195
1988
Wing-spiker
204
1976
Wing-spiker
190
1973
4
Piemonte Volley
40.00 points to vm ranking
Libero
186
1990
Libero
183
1984
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
206
1994
Middle-blocker
205
1982
Middle-blocker
202
1975
Spiker
202
1988
Spiker
201
1992
Spiker
206
1989
Setter
194
1995
Setter
195
1973
Wing-spiker
190
1984
Wing-spiker
194
1991
Wing-spiker
198
1994
Wing-spiker
198
1988
Wing-spiker
201
1977
5
Azimut Leo Shoes Modena
36.00 points to vm ranking
Libero
181
1988
Libero
190
1979
Middle-blocker
202
1978
Middle-blocker
207
1986
Middle-blocker
205
1983
Spiker
200
1984
Spiker
202
1994
Spiker
200
1985
Setter
196
1989
Setter
190
1991
Wing-spiker
203
1989
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
197
1993
6
Sir Safety Conad Perugia
32.00 points to vm ranking
Libero
183
1983
Libero
185
1989
Middle-blocker
207
1988
Middle-blocker
208
1981
Middle-blocker
203
1981
Spiker
207
1989
Spiker
212
1989
Spiker
200
1985
Setter
184
1983
Setter
190
1986
Wing-spiker
197
1991
Wing-spiker
192
1973
Wing-spiker
202
1987
Wing-spiker
197
1985
7
Top Volley Latina
28.80 points to vm ranking
Libero
189
1989
Libero
185
1986
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
205
1989
Middle-blocker
202
1980
Middle-blocker
207
1987
Spiker
197
1987
Spiker
202
1989
Setter
186
1979
Setter
193
1983
Wing-spiker
197
1977
Wing-spiker
200
1989
Wing-spiker
200
1985
Wing-spiker
190
1987
8
New Mater Volley
25.60 points to vm ranking
Middle-blocker
205
1985
Middle-blocker
202
1988
Middle-blocker
200
1974
Middle-blocker
204
1985
Spiker
201
1989
Spiker
199
1988
Spiker
202
1987
Setter
195
1990
Setter
185
1980
Setter
188
1987
Wing-spiker
191
1981
Wing-spiker
200
1991
Wing-spiker
192
1975
Wing-spiker
195
1989
Wing-spiker
193
1971
9
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
23.20 points to vm ranking
Libero
182
1976
Middle-blocker
200
1995
Middle-blocker
200
1980
Middle-blocker
200
1987
Middle-blocker
206
1983
Middle-blocker
205
1994
Spiker
203
1988
Spiker
200
1985
Setter
189
1985
Setter
188
1980
Wing-spiker
198
1990
Wing-spiker
193
1990
Wing-spiker
199
1988
10
Altotevere San Giustino
20.80 points to vm ranking
Libero
180
1987
Middle-blocker
202
1985
Middle-blocker
211
1985
Spiker
198
1988
Spiker
194
1975
Spiker
204
1981
Setter
200
1976
Setter
195
1988
Wing-spiker
196
1982
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
204
1991
11
Consar Ravenna
19.20 points to vm ranking
Middle-blocker
202
1989
Middle-blocker
205
1985
Spiker
202
1988
Spiker
198
1995
Setter
191
1973
Setter
195
1989
Wing-spiker
202
1992
Wing-spiker
200
1983
Wing-spiker
190
1995
Wing-spiker
187
1976
Wing-spiker
191
1998
Wing-spiker
198
1980
Wing-spiker
200
1982
12
Calzedonia Verona
17.60 points to vm ranking
207
1981
Libero
190
1991
Middle-blocker
207
1990
Middle-blocker
206
1979
Middle-blocker
205
1990
Spiker
201
1979
Setter
192
1991
Setter
196
1973
Wing-spiker
191
1986
Wing-spiker
197
1990
Wing-spiker
192
1991
Wing-spiker
205
1991
Activity
Online
+0