1
G.S. VV.F. Ravenna
80.00 points to vm ranking
2
Pallavolo Parma
64.00 points to vm ranking
3
Minelli Modena
48.00 points to vm ranking
4
Libertas Pallavolo Trieste
40.00 points to vm ranking
5
Olimpia VBC Vercelli
36.00 points to vm ranking
5
Ruentes Ravenna
36.00 points to vm ranking
7
Alessandria Quattrovalli
28.80 points to vm ranking
7
Sarca Italchef Centrale Brescia
28.80 points to vm ranking
9
Ansaldo Genova
23.20 points to vm ranking
9
CSI Brescia
23.20 points to vm ranking
11
Richard Ginori Livorno
19.20 points to vm ranking
11
San Giusto Trieste
19.20 points to vm ranking
Activity
Online
+0