Edit logo
Photo by franzvinci01

NOVA Novokuybyshevsk

Team data

Edit
Ranking
255
Ranking in 2024
304
Country
Russia
Town
Novokuybyshevsk
Founded
1993
Views
31376
Added by
Volleybox

Social profiles

Edit

Historical names

Edit
  • Nova Novokuybyshevsk 2003/04 - 2023/24
  • Oktan Novokuybyshevsk 1993/94 - 2002/03

2024/25

2023/24

Nova Novokuybyshevsk
added 4 months ago by Xxmisaxx
Men Russian Cup 2023/24
17
Russian Cup 2023/24 7.00 points to ranking
added 3 weeks ago by Xxmisaxx
Men Russian Superleague 2023/24
11
Russian Superleague 2023/24 14.40 points to ranking
added 5 months ago by Viktar Beksha
Men Viacheslav Platonov Memorial 2023/24
5
Viacheslav Platonov Memorial 2023/24 0.68 points to ranking

2022/23

Nova Novokuybyshevsk
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2022/23
15
Russian Cup 2022/23 8.00 points to ranking
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Superleague 2022/23
15
Russian Superleague 2022/23 9.60 points to ranking

2021/22

Nova Novokuybyshevsk
added 2 years ago by S…k
Men Burobin Cup 2021/22
1
Burobin Cup 2021/22 5.00 points to ranking
added 2 years ago by Igor Tiurin
Men Russian Liga A 2021/22
1
Russian Liga A 2021/22 20.00 points to ranking

2020/21

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by Gamova13
Men Russian Liga A 2020/21
6
Russian Liga A 2020/21 8.00 points to ranking

2019/20

Nova Novokuybyshevsk
added 4 years ago by S…k
Men Russian Cup 2019/20
14
Russian Cup 2019/20 9.00 points to ranking
added 4 years ago by S…k
Men Russian Superleague 2019/20
14
Russian Superleague 2019/20 10.80 points to ranking

2018/19

Nova Novokuybyshevsk
added 5 years ago by franzvinci01
Men Russian Cup 2018/19
5
Russian Cup 2018/19 22.50 points to ranking
added 5 years ago by KVOLLEY
Men Russian Superleague 2018/19
10
Russian Superleague 2018/19 15.60 points to ranking
added 5 years ago by Volleybox
Men Viacheslav Platonov Memorial 2018/19
3
Viacheslav Platonov Memorial 2018/19 0.90 points to ranking

2017/18

Nova Novokuybyshevsk
added 5 years ago by franzvinci01
Men Russian Cup 2017/18
8
Russian Cup 2017/18 16.00 points to ranking
added 6 years ago by Jeffersonruan201
Men Russian Superleague 2017/18
8
Russian Superleague 2017/18 19.20 points to ranking

2016/17

Nova Novokuybyshevsk
added 5 years ago by franzvinci01
Men Russian Cup 2016/17
7
Russian Cup 2016/17 18.00 points to ranking
added 7 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2016/17
10
Russian Superleague 2016/17 15.60 points to ranking

2015/16

Nova Novokuybyshevsk
added 8 years ago by przemek16
Men Russian Cup 2015/16
13
Russian Cup 2015/16 10.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2015/16
11
Russian Superleague 2015/16 14.40 points to ranking

2014/15

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2014/15
22
Russian Cup 2014/15 4.50 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Russian Liga A 2014/15
3
Russian Liga A 2014/15 12.00 points to ranking
added 1 month ago by Hải Phú Lê

2013/14

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2013/14
21
Russian Cup 2013/14 5.00 points to ranking
added 5 years ago by franzvinci01
Men Russian Liga A 2013/14
6
Russian Liga A 2013/14 8.00 points to ranking

2012/13

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2012/13
22
Russian Cup 2012/13 4.50 points to ranking
added 2 years ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 2012/13
9
Russian Liga A 2012/13 5.80 points to ranking

2011/12

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2011/12
21
Russian Cup 2011/12 5.00 points to ranking
added 4 years ago by Andrey Gvozdev
Men Russian Liga A 2011/12
9
Russian Liga A 2011/12 5.80 points to ranking

2010/11

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2010/11
15
Russian Cup 2010/11 8.00 points to ranking
added 3 years ago by S…k
Men Russian Liga A 2010/11
10
Russian Liga A 2010/11 5.20 points to ranking

2009/10

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2009/10
18
Russian Cup 2009/10 6.50 points to ranking
added 4 years ago by Volleybox
Men Russian Liga A 2009/10
6
Russian Liga A 2009/10 8.00 points to ranking

2008/09

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2008/09
12
Russian Cup 2008/09 11.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2008/09
12
Russian Superleague 2008/09 13.20 points to ranking

2007/08

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2007/08
14
Russian Cup 2007/08 9.00 points to ranking
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 2007/08
1
Russian Liga A 2007/08 20.00 points to ranking

2006/07

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2006/07
17
Russian Cup 2006/07 7.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2006/07
11
Russian Superleague 2006/07 14.40 points to ranking

2005/06

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2005/06
11
Russian Cup 2005/06 12.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2005/06
9
Russian Superleague 2005/06 17.40 points to ranking

2004/05

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by soidensir3
Men Russian Cup 2004/05
6
Russian Cup 2004/05 20.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2004/05
7
Russian Superleague 2004/05 21.60 points to ranking

2003/04

Nova Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Cup 2003/04
15
Russian Cup 2003/04 8.00 points to ranking
added 9 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 2003/04
12
Russian Superleague 2003/04 13.20 points to ranking

2002/03

Oktan Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2002/03
16
Russian Cup 2002/03 7.50 points to ranking
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 2002/03
2
Russian Liga A 2002/03 16.00 points to ranking

2001/02

Oktan Novokuybyshevsk
added 3 years ago by S…k
Men Russian Cup 2001/02
15
Russian Cup 2001/02 8.00 points to ranking
added 8 years ago by soidensir3
Men Russian Superleague 2001/02
12
Russian Superleague 2001/02 13.20 points to ranking

2000/01

Oktan Novokuybyshevsk
added 3 years ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 2000/01
2
Russian Liga A 2000/01 16.00 points to ranking

1999/00

Oktan Novokuybyshevsk
added 2 years ago by slintyen
Men Russian Cup 1999/00
4
Russian Cup 1999/00 25.00 points to ranking
added 8 years ago by Volleybox
Men Russian Superleague 1999/00
11
Russian Superleague 1999/00 14.40 points to ranking

1998/99

Oktan Novokuybyshevsk
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Superleague 1998/99
9
Russian Superleague 1998/99 17.40 points to ranking

1997/98

Oktan Novokuybyshevsk
added 2 years ago by slintyen
Men Russian Cup 1997/98
7
Russian Cup 1997/98 18.00 points to ranking
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Superleague 1997/98
9
Russian Superleague 1997/98 17.40 points to ranking

1995/96

Oktan Novokuybyshevsk
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 1995/96
11
Russian Liga A 1995/96 4.80 points to ranking

1994/95

Oktan Novokuybyshevsk
added 1 year ago by pedeshtrian
Men Russian Liga A 1994/95
4
Russian Liga A 1994/95 10.00 points to ranking
0